Det blir allt vanligare att man erbjuds ett jobb via ett bemanningsföretag. Känner du inte någon som är anställd via ett, kanske du funderar på att kontakta ett själv. När det kommer till bemanningsföretag finns det både för- och nackdelar för arbetstagaren. Om fördelarna väger över nackdelarna är upp till var och en att avgöra, men klart är att det är en effektiv väg in på arbetsmarknaden för grupper som annars har det svårare att få jobb.

Lönen

Hur lönen ser ut beror på. Förutom att det givetvis beror på vilken bransch du arbetar i, kan det skilja sig något från bemanningsföretag till bemanningsföretag. Vanligt hos seriösa aktörer är dock att du får ett genomsnitt av lönen på arbetsplatsen dit du hyrs in.

Sedan påverkar såklart faktorer som gäller på den övriga arbetsmarknaden. Bor du i till exempel Stockholm eller annan storstad tenderar lönerna att vara lite högre. Att lönerna är lite högre i Stockholm än i mindre städer har dock inget med just bemanningsföretagen att göra, utan det är en tendens som syns över hela arbetsmarknaden.

Arbetsvillkoren

Arbetsvillkoren är något som skiljer sig åt från bransch till bransch och från bemanningsföretag till bemanningsföretag. En del arbetstagare berättar om svårigheter att planera vardagen och stark trötthet efter att inte våga tacka nej till jobb som erbjudits. Som anställd på bemanningsföretag kan det hända att man påverkas negativt av att arbetet inte är lika stabilt.

Å andra sidan finns det många som säger att det har funkat utmärkt för dem. Sannolikt beror det just på vilken typ av bransch det är, vilket bemanningsföretag det är och vilken arbetsplats man hamnar på. Det har fungerat bra för många, men om man upplever att något inte står rätt till bör man kontakta facket eller någon annan man kan vända sig till. I Stockholm, där många bemanningsföretag och företag finns, är det mer sannolikt att stöta på mer oseriösa aktörer till följd av det stora utbudet.

Att hitta jobb

Många upplever att det är enklare att hitta ett jobb om man går via ett bemanningsföretag. Särskilt lätt är det troligtvis i Stockholm, där mer jobb finns överlag. Dock blir det sannolikt även mindre svårigheter att hitta jobb även på mindre orter om man går genom ett bemanningsföretag. Ett bemanningsföretag har kontakter med många olika aktörer i området. Genom att du får bemanningsföretaget som kontakt har du bra möjligheter att hitta arbete inom en snar framtid.

Om du vill läsa mer om bemanningsföretag kan du läsa här.

Bemanningsföretag – hur är det?