skaka-handSäg ordet bokföring till en del företagare och de sparkar i stort sett bakut. Bokföring är något som måste skötas och i Sverige har man bokföringsskyldighet som person med enskild näringsverksamhet, som aktie- eller handelsbolag. Det har vi av en anledning; man ser genom korrekt bokföring till att allt av ekonomisk art bokförs och därigenom så skaffar man sig en bättre översikt kring sin egen verksamhet och kan exempelvis se hur de planer man satt upp följs. Därmed inte sagt att bokföring är något lätt.

Nej, det finns en anledning till att reaktionen vi inledde texten med finns. Bokföring tar tid i anspråk, det kan vara svårt att komma ihåg allt och som en mindre företagare – inom valfritt område – så kan man tappa sugen för sin egen verksamhet på grund av allt pappersarbete som kommer på köpet. Dock, det finns hjälp att ta och idag är detta lättare än någonsin.

Stor hjälp finns på webben

Det vill säga; idag så går det ladda ner speciella program på internet som underlättar bokföring och dessutom så finns naturligtvis även de traditionella hjälpmedlen kvar. Driver du en enskild näringsverksamhet i Uppsala så kan du som exempel på detta anlita en redovisningsbyrå för din bokföring och därigenom – för en rimligt peng – komma undan allt det jobb som du kanske tyckt varit extremt ansträngande.

Dessutom: tack vare nämnda internet så kan du även anlita en redovisningsbyrå i en annan stad än den du bor – i det här fallet Uppsala – och du kan därmed också på ett helt annat sätt styra priset. Dock – och detta är viktigt att poängtera i sammanhanget: du är fortfarande den som har det yttersta ansvaret för din egen bokföring.

Du ansvarar för din egen bokföring

Skulle du anlita en redovisningsbyrå online och där det uppdagas att denna inte skött sitt jobb på ett korrekt sätt så är det du som riskerar straffet. Det kan av den anledningen vara bra att anlita- och etablera ett samarbete med en redovisningsbyrå som man fysiskt träffar och bygger upp ett förtroende för.

Man ska inte underskatta den personliga relationen som går att bygga upp tillsammans med en annan människa och då det gäller bokföring så är detta definitivt inget undantag.

Sammanfattningsvis: bokföring ska skötas på ett korrekt sätt, upplever du svårigheter så kan du ta hjälp och vill du vara säker och trygg så försöker du hitta en redovisningsbyrå i den stad du bor i. Du behöver definitivt inte sparka bakut så fort ordet bokföring nämns.

Hur du ska tänka vid din bokföring