Kategorier
Okategoriserade

Vad innebär löpande bokföring?

Löpande bokföring är ett begrepp som du säkerligen stött på och hört talas om. Det innebär att du som företagare ska redovisa – registrera – dina affärshändelser så fort de sker; vid löpande bokföring kan man inte skjuta upp och vänta för länge.

Affärshändelser som ska redovisas kan exempelvis vara olika överföringar mellan konton, det kan vara fakturor, förändringar av skulder eller om att du gjort en försäljning alternativt köpt in något – datorer eller möbler – till ditt företag. Exempelvis kontanta in- och utbetalningar ska bokföras samma dag medan andra poster å sin sida kan samlas ihop och bokföras en gång i veckan.

Det finns två olika metoder att använda sig av vid löpande bokföring. Kontantmetoden innebär att du får skjuta upp bokföringen av fakturor till dess att dessa är betalda – det ger en fördel i att det blir en bokföringspost per faktura. Bokföringen sker när fakturan är betald – inte när den har skickats eller mottagits.

Den största fördelen med kontantmetoden är att den ger ett mindre jobb då ett moment försvinner. Nackdelen är att man som företagare får en sämre överblick över den egna ekonomin. I och med att man tar upp obetalda fakturor först vid räkenskapsårets slut så är det också först då man kan se hur det egentligen gått och får de riktiga siffrorna presenterade för sig. Företag med en nettoomsättning på max tre miljoner kronor får använda kontantmetoden. För övriga gäller faktureringsmetoden.

Faktureringsmetoden ger en tydligare överblick

Faktureringsmetoden innebär att fakturor – både inkommande och utgående – förs in i bokföringen på de datum de är utfärdade. Bokföringen sker antingen på faktureringsdagen eller på ankomstdagen och då som leverantörsskuld alternativt en kundfordran. Momsen redovisas samtidigt. Nästa steg är att bokföra då man A) betalt sin leverantörsskuld eller B) mottagit sin kundfordring: detta bokförs som en affärshändelse.

Faktureringsmetoden kräver lite mer jobb och har fler steg i sig än vad kontantmetoden har. Fördelen är emellertid att man får en bättre – och mer verklig – bild av den egna ekonomin, den egna ställningen samt det egna resultatet och att man därmed också kan agera utifrån dessa givna fakta.

Ta hjälp med löpande bokföring

Många nya företagare får problem med sin löpande bokföring. Det handlar ofta om att tiden inte räcker till: man har fokus på att få igång verksamheten och man vill primärt arbeta med det huvudsakliga området. Det är förståeligt, men samtidigt så måste också bokföring utföras. Det tar tid i anspråk och det kan skapa en olust som gör att man slutar och lägger ned verksamheten. Dessutom kan man straffas ganska hårt om oegentligheter finns i den egna redovisningen och bokföringen.

Poängen – och rådet till många – är att det finns hjälp att ta. Att anlita en redovisningsbyrå kostar förvisso några kronor, men å andra sidan så borgar det för att har sin ekonomi under kontroll. Det kan det vara värt att betala för. Genom professionell löpande bokföring så kan du som företagare lägga ditt fokus där du verkligen har din specifika kunskap. Det handlar om en investering.