Kategorier
Okategoriserade

Vad vet de anställda om ergonomi?

Det är lätt att tro att de flesta vet vad som är en bra arbetsställning eller inte. Men faktum är att många inte har en aning. Man vet vad som känns bekvämt, men det är oftast inte samma sak.

Det kan vara bra att som företagare ta steget och utbilda de anställda i ergonomi. För många av dem kommer det att bli en riktig aha-upplevelse. Det är lätt att tänka skrivbord, stolar och annat som kan hjälpa. Det är helt riktigt då många jobbar vid någon typ utav bord. Men ergonomi på jobbet gäller även för andra arbetsgrupper. Det kan handla om golvläggare, personal inom hemtjänsten men även alla andra arbetsplatser. Så ta en funderare och googla sedan på ergonomiutbildningar och se vem som bäst lämpar sig att ta hand om den egna personalen.

Att arbeta hemifrån

Det finns olika tillfällen då en arbetsplats behöver be sina anställda att arbeta i det egna hemmet. Vid dessa tillfällen blir ofta de anställda släppta vind för våg, utan att ha någon aning om hur de ska skapa sitt kontor hemma. Många sitter vid köksbordet, som oftast är alltför högt. Det dröjer inte länge innan kroppen börjar att kännas öm.

Då är det extra viktigt att skicka med medvetenhet och kunskap om ergonomi. Det kan annars hända att det slutar med att flera på företaget blir sjukskrivna, ibland under en längre tid. Så var rädd om personalen. Att ge dem ergonomiutbildning ger dem bättre livskvalitet och företaget bättre ekonomi. Läs mer om ergonomiutbildningar på denna sida: https://www.ergonomiutbildning.nu/

Kategorier
Okategoriserade

Förenkla din vardag och kom längre

Har du svårt att minnas allt du ska göra? Kommer beställningar från alla håll och kanter? Vilket ärende var först och vad har hänt sedan sist? Är ni många som jobbar på samma ärenden i olika steg?

Genom att införskaffa ett ärendehanteringssystem till ert företag kan ni alla samarbeta i processer och ha full koll på vad som är gjort och inte. Förutsatt att alla är duktiga på att använda systemet. Om samtliga ärenden på en avdelning eller ett företag kommer in via ett och samma system är det näst intill omöjligt att något ska glömmas bort eller hamna mellan stolarna. I stället för att en order kommer in på en post-itlapp och nästa via mejl så ska samtliga registreras i samma system och få ett unikt nummer. När samtliga kollegor genom hela processen noterar vad som är gjort i respektive led har ni bättre koll i företaget samt att kundtjänst enkelt kan svara på frågor om varje ärende som kommer in från kund.

När du väljer system

Hur ska du då tänka när du köper in ett ärendehanteringssystem till företaget. Somliga skulle föreslå att ni köper ett som skräddarsys just till er verksamhet och era behov. Ett sådant system tar ofta lång tid att utveckla och blir dyrt. dessutom kan det bli tjorvigt om ni vill förändra något stort i systemet. Om ni istället väljer ett väletablerat system med mångårig erfarenhet så kan ni anpassa systemet utifrån era behov. De större systemen som funnits på marknaden i ett tjugotal år är beprövade och uppenbart använda eftersom de funnits kvar så länge trots all konkurrens från nya lösningar. Ett sådant system har ett stabilt företag bakom sig och en invand support som du kan luta dig emot.

Fler fördelar

Förutom att systemet har många användare och att supporten har mångårig erfarenhet så kan du också dra fördel av att ett etablerat ärendehanteringssystem har många kunder som är kravställare. På så vis sker en ständig utveckling i det system ni väljer och företaget som har många kunder kommer även ha ekonomiska resurser för att vidareutveckla och anpassa systemet allt eftersom. Detta till skillnad från mindre uppstickare som ännu inte besitter ett stort kapital och därmed inte kan utvecklas i samma takt eller anställa skickliga utvecklare i motsvarande mängd. Vilka funktioner och vilka anpassningsmöjligheter vill ni ha? Gör en lista med er krav och önskemål och hitta sedan det systemet som passar er bäst.

Kategorier
Okategoriserade

Vad innebär löpande bokföring?

Löpande bokföring är ett begrepp som du säkerligen stött på och hört talas om. Det innebär att du som företagare ska redovisa – registrera – dina affärshändelser så fort de sker; vid löpande bokföring kan man inte skjuta upp och vänta för länge.

Affärshändelser som ska redovisas kan exempelvis vara olika överföringar mellan konton, det kan vara fakturor, förändringar av skulder eller om att du gjort en försäljning alternativt köpt in något – datorer eller möbler – till ditt företag. Exempelvis kontanta in- och utbetalningar ska bokföras samma dag medan andra poster å sin sida kan samlas ihop och bokföras en gång i veckan.

Det finns två olika metoder att använda sig av vid löpande bokföring. Kontantmetoden innebär att du får skjuta upp bokföringen av fakturor till dess att dessa är betalda – det ger en fördel i att det blir en bokföringspost per faktura. Bokföringen sker när fakturan är betald – inte när den har skickats eller mottagits.

Den största fördelen med kontantmetoden är att den ger ett mindre jobb då ett moment försvinner. Nackdelen är att man som företagare får en sämre överblick över den egna ekonomin. I och med att man tar upp obetalda fakturor först vid räkenskapsårets slut så är det också först då man kan se hur det egentligen gått och får de riktiga siffrorna presenterade för sig. Företag med en nettoomsättning på max tre miljoner kronor får använda kontantmetoden. För övriga gäller faktureringsmetoden.

Faktureringsmetoden ger en tydligare överblick

Faktureringsmetoden innebär att fakturor – både inkommande och utgående – förs in i bokföringen på de datum de är utfärdade. Bokföringen sker antingen på faktureringsdagen eller på ankomstdagen och då som leverantörsskuld alternativt en kundfordran. Momsen redovisas samtidigt. Nästa steg är att bokföra då man A) betalt sin leverantörsskuld eller B) mottagit sin kundfordring: detta bokförs som en affärshändelse.

Faktureringsmetoden kräver lite mer jobb och har fler steg i sig än vad kontantmetoden har. Fördelen är emellertid att man får en bättre – och mer verklig – bild av den egna ekonomin, den egna ställningen samt det egna resultatet och att man därmed också kan agera utifrån dessa givna fakta.

Ta hjälp med löpande bokföring

Många nya företagare får problem med sin löpande bokföring. Det handlar ofta om att tiden inte räcker till: man har fokus på att få igång verksamheten och man vill primärt arbeta med det huvudsakliga området. Det är förståeligt, men samtidigt så måste också bokföring utföras. Det tar tid i anspråk och det kan skapa en olust som gör att man slutar och lägger ned verksamheten. Dessutom kan man straffas ganska hårt om oegentligheter finns i den egna redovisningen och bokföringen.

Poängen – och rådet till många – är att det finns hjälp att ta. Att anlita en redovisningsbyrå kostar förvisso några kronor, men å andra sidan så borgar det för att har sin ekonomi under kontroll. Det kan det vara värt att betala för. Genom professionell löpande bokföring så kan du som företagare lägga ditt fokus där du verkligen har din specifika kunskap. Det handlar om en investering.

Kategorier
Okategoriserade

Behövs värmeinjusteringar i Göteborg?

Om man fryser eller svettas på sin arbetsplats i Göteborg behöver det nödvändigtvis inte betyda att man är sjuk, eller på väg att bli sjuk. Det kan helt enkelt bero på att det är alltför kallt, eller för varmt på arbetsplatsen och att en VVS-montör bör gör en värmeinjustering i Göteborg. Det kan helt enkelt på att värmesystemet är i obalans eller liknande.

Ringer man då en duktig VVS-montör som kan förstå var felet i värmesystemet sitter och som kan åtgärda detta, ja då kan man tacka sin lyckliga stjärna. Om man inte får tag i en duktig VVS-montör kan man behöva googla ”värmeinjustering Göteborg” så att man kan få en förslagslistan av Googles sökmotor som så letar igenom alla hemsidor där VVS-företag har angett att de arbetar just med värmeinjusteringar och att de gör det i Göteborg. Då kan man få kontaktuppgifter till sådana VVS-montörer.

Därför är rätta temperaturen viktig

Ska man kunna prestera sitt bästa varje dag, behöver personalen rätt förutsättningar för det. Då kan det varken vara för kallt eller för varmt på kontoret. Då är det viktigt att även ventilerna är väl fungerande och att det strömmar in tillräckligt med frisk luft in i lokalerna. Det bästa är om lokalen har FTX-ventiler som värmer upp luften som den tar in utifrån. Värmer de då upp luften som kommer in, förlorar man ingen värme i lokalen och man håller en lagom värme i lokalen, förutsatt att man har satt termostaten på mellan 20-23 grader. Varmare eller kallare än så bör det inte vara.

Detta kan felaktig värme eller kyla bero på

Om det skulle vara så att det är antingen för kallt eller för varmt i en lokal, så kan det bero på några olika alternativ. Antingen är det obalans i hydrauliken som ska förse elementen med varmt vatten, eller så har elementen fått in luftbubblor som förhindrar den varma luften från att flöda inuti elementen. Vissa värmesystem behöver också justeras. Det behöver alltså inte bero på något stort fel att värmen eller kylan inte fungera som den ska. En duktig VVS-montör kan göra en felsökning och åtgärda problemet.

Kategorier
Okategoriserade

Bra inomhusmiljö med markiser för fönster

Alla som har suttit inomhus när solen gassar på fönster, vet hur sömnig man kan bli av att ha solen som ligger på fönster. För att man ska kunna arbeta effektivt är det viktigt att ha en inomhusmiljö som varken är för varm eller för kall. Det är viktigt med en balans mellan värmen och kylan för att inomhusmiljön ska vara optimal.

Ska man få till en bra balans mellan kyla och värme är det viktigt om man har markiser för fönster, persienner eller jalusier. Alla slags solskydd är bra som håller borta den gassande solen. De flesta sitter ju också med datorer som de arbetar med hela dagarna. Har man då för mycket solsken som flödar in genom fönstren, så ser man till sist inget på sin datorskärm. Läs mer om markiser som du får tag på i Stockholm på: markisstockholm.nu.

Viktigt med balans i inomhusmiljön

För att personalen ska få så bra förutsättningar som möjligt är det viktigt att man får en bra balans mellan ljus, mörker, värme och kyla och att personalen får bra med frisk luft. Blir inandningsluften för dålig så somnar personalen. Därför är det viktigt med ventiler som släpper in tillräckligt med frisk luft. Samtidigt får den inte vara för kylig så att personalen sitter och fryser. Då hinner de inte jobba om de ständigt ska hålla sig varma på något sätt. Är det för varmt inomhus blir det svårt att koncentrera sig på sitt arbete. Lagom är som alla vet bäst.

Arbetsgivare ska skapa bra förutsättningar

Därför är det upp till arbetsgivare att skapa så bra förutsättningar som det bara går. Markiser, persienner eller jalusier för fönster är därför det som krävs för att få in lagom med ljus men inte för mycket av en gassande sol. Väl underhållna ventiler är en annan sådan faktor som påverkar inomhusmiljön. Dessutom arbetar man inte så bra om det är fula och grå betongväggar inomhus. Man bör inreda på sätt som är inspirerande för personalen. Då är det viktigt att arbetsgivaren inreder med lugna färger men som samtidigt är uppiggande. Dessutom bör personalen ha ergonomiska skrivbord och skrivbordsstolar för ett optimalt arbete.

Kategorier
Okategoriserade

När företaget behöver kontorsanpassning i Stockholm

Är du i behov av en kontorsanpassning i Stockholm? Då kan det vara bra att se sig om efter en bra byggfirma som är bra på att för det första rita om lokalen och ge bra förslag på hur lokalen bäst kan användas. Sedan när man har bestämt sig för utseende och inredning, material och möbler, genomföra det som man har kommit överens om. På så sätt behöver man bara ha kontakt med en enda firma, som kan ta fram alla de slags tjänster som behövs.

Anlitar man rätt slags byggfirma kan man få en partner som kan i samarbete ta fram hur man kan göra om en lokal så att den kan utnyttjas bättre. Man kan göra om en gammal vind, till kontor, man kan göra om ett gammalt mejeri till skola, restaurang eller ett kök. Det går att göra om lokalerna så att de passar in för den slags verksamhet som man vill ha. Är det för kallt i lokalen kan man bygga dit en mur och spis, är den för varm kan man montera in bättre ventilation och så vidare.

Så går en kontorsanpassning till

Det viktigaste är att man sätter sig ner och planerar; hur ser lokalen ut just nu, och hur kan den förbättras? Här behöver man oftast en arkitekt som kan ge bra förslag på hur man kan göra om den. Gillar man då det förslag som arkitekten ger, så kan man ge grönt ljus så att byggfirman kan komma igång så snart som möjligt.

När väl arbetet är igång är det mycket att man får man en uppdatering med jämna mellanrum. När man arbetar med en lokal kan vad som helst hända; byggarbetarna kanske upptäcker asbest, fukt, mögel, radon eller vad som helst. Eller så kanske de upptäcker att de väggar som man tänkt riva ut är bärande väggar, till exempel. Då kan man behöva ta ställning till det som sker och anpassa sig efter den lokal som man faktiskt har.

Man vill ha tag i bästa byggfirman

Ska man kontorsanpassa en lokal vill man ju ha tag i den bästa tänkbara byggfirma som man får tag i. Det innebär att bör söka på ”kontorsanpassning Stockholm” till exempel, om man googlar efter en byggfirma som är duktig just på kontorsanpassningar. Sedan tar man kontakt med några byggfirmor som Googles sökmotor har hittat och sedan tar man själv kontakt och frågar om referenser och offert. Sedan är det bara att välja den som är bäst. Lycka till med kontorsanpassningen i Stockholm!

Kategorier
Okategoriserade

Viktigt hålla kontoret rent och snyggt

Har du någon gång varit på jobbet och upptäckt att städfirman inte har varit där och städat? Papperskorgarna svämmar över, toaletterna är inte alls rena och fräscha som man är van vid. Plötsligt är golvet i köket smutsigt och klibbigt. Det är märkligt detta med städning – det är när det inte blir städat som det syns som mest att den har uteblivit.

Så har man ett kontor bör man anlita en städfirma som tar hand om allt städande så att man inte står där med förvåningens finger i häpnadens mun och upptäcker att ingen har städat kontoret på flera dagar.

Anlita en pålitlig städare

Då är det viktigt att anlita en städfirma som man har ett långvarigt samarbete med och som kan ta hand om mer än städning. Skulle det hända något med internet, med elen, eller med värmen, svalkan på somrarna eller med ventileringen, så ska man kunna vända sig till en och samma firma som tar hand om allt.

Bra att någon kan det du inte kan

Då är det bra att kunna anlita en firma som kan det som man själv inte kan när det kommer till underhåll, brandsäkerhet, VVS-system och internetteknik. De kan till exempel se till så att el-systemet får det underhåll som det behöver. De kan då avläsa mätare, se över att alla nycklar finns där de behövs, tar hand om städning och brandskydd, som är så viktigt.

De kan ta hand om renovering

Anlitar man rätt förvaltning så kan de även renovera lokalerna när det är dags för det. De tar då hand om allt som har med fastigheten att göra, så att andra företag kan fokusera på det som är deras målsättning och affärsidé. De ser till att kunder och företag har rätt slags innetemperatur, har skottad gård och tak.

Kategorier
Okategoriserade

Frukt är bättre än kaffe på jobbet

Visste du att du blir minst lika pigg av att äta en frukt som är sprängfylld med C-vitaminer som att dricka en kopp kaffe? Och att äta en frukt som är sprängfylld med C-vitaminer är bättre, då den innehåller vitaminer, vilket inte kaffe gör. Detta har forskarna kommit fram till, då de har mätt halten av dopamin efter och före kaffeintag och fruktätning. Så varför prenumererar vi inte på frukt till jobbet i stället för kaffe?

Med tanke på dessa nya forskningsrön, borde vi alla knapra på äpplen, päron, apelsiner och kiwi-frukter istället för att dricka kaffe och äta bullar på fikarasterna på jobbet. Alla borde äta frukt, minst en om dagen. Vitaminer är också det enda som motverkar cancer, sägs det. Och med tanke på bullarna, är det bra mycket bättre med C-vitaminer och fibrer än fett, socker och vetemjöl, som det ingår i fikabröd.

Äpplen och päron bäst på jobbet

Ett äpple om dagen, sägs ju hålla bort doktorn (i alla fall på engelska). Faktum är att päron är bäst för magen, då den är så mild och inte kräver så mycket arbete av tarmarna, medan ett äpple innehåller mycket C-vitaminer. Bananer innehåller stora mängder kalcium, vilket är bra för kvinnor och äldre som kan råka ut för kalciumbrist. En kiwi sägs ge hel C-vitaminet som man kan behöva för en enda dag.

Kaffet, sägs vara nyttigt, men forskarna kan inte säga om det är därför att kaffet i sig är nyttigt, eller om det är därför att kaffe-drickarna har trevligt och träffar människor när de dricker kaffe. Så även om forskarna säger att kaffe-drickarna lever längre kan man inte med säkerhet säga att det är kaffet i sig som är bra, eller ej.

Alla borde ha frukt på jobbet

Med tanke på de fina resultat när det kommer till uppiggande medel, som frukterna skänker oss människor, borde alla ha en fruktkorg på jobbet och få regelbunden fruktleverans till kontoret och arbetsplatsen. Det skulle innebära flera fördelar av positiva konsekvenser. En pigg personal är bra för vilket företag som helst. Skulle alla arbetsgivare förse sin personal med frukt, skulle de säkert ha en friskare personal. Du visste väl att vitaminer är det som motverkar cancer? Så se till att få fruktleveranser till jobbet.

Kategorier
Okategoriserade

När du vill belöna personalen

Ibland kan man vilja belöna personal som har gjort bra ifrån sig. Då kan det vara dags att bjuda på ett företagsevent i Stockholm, men de flesta företagare är bra på att leda företag, men inte att arrangera ett event. Då kan man anlita ett företag som är desto duktigare på att arrangera ett sådant.

Åka luftballong

Vill man så kan man arrangera en ballongutfärd, så att man åker ut och ser landskapet uppifrån. Det blir en spektakulär upplevelse. Då tar man med sig champagnen och skålar i champagne när man befinner sig flera meter upp i luften. Det är verkligen en upplevelse (som inte passar de höjdrädda) att få åka luftballong och få en tur över staden, njuta av den vackra vyn. Det ger en sammanhållning att få göra en äventyrlig upplevelse flera meter ovan mark. Efteråt kan man äta en trevlig middag ute på någon restaurang. Sedan blir det pubrunda i natten.

Åka ut i skärgården

Vill man så kan man hyra en skärgårdsbåt. Då kan man be ett coverband spela dansvänliga låtar. Man bjuder hela personalen på en räkafton, med räkor, bröd, sallad och goda saker. Man bjuder på några glas vin, sedan får personalen köpa mer dricka efter räkorna. Sedan bjuder man på kaffe och tårta. När alla har ätit så spelar coverbandet tills alla har dansat och är helt slut. Väl tillbaka i staden är det dags för alla att åka hem.

För de äventyrslystna

Vill man bjuda på något för de mer äventyrslystna, så kan man ha höghöjdsövningar. Man åker till ett ställa med höjhöjds banor, man kan ha personalen att ta sig runt en äventyrspark. Det gäller då att göra personalen trygg med övningarna. Ingen alkohol ska serveras just vid detta tillfälle. Det är viktigt att personalen är nykter och står stadigt på benen. Senare kan man gå på restaurang och bjuda på nyttig mat, med grönt te.

För livsnjutarna

Vill man hellre ta det lugnt, kan man bjuda personalen på bastubad, badtunna eller på spa på Yasiguri, till exempel, japanska heta bad. Sedan äter man någon japansk middag tillsammans. Alla sitter i japanska morgonrockar och sedan klär man på sig pallrar hemåt.

Kategorier
Okategoriserade

Är du i stort behov av kontorsstädning i Jönköping?

Ska man få en personal som trivs på jobbet – och trivs personalen på jobbet stannar de kvar – då bör man ge de rätta förutsättningarna för detta. Det brukar vara en kombination av olika faktorer som gör att personalen trivs på jobbet.

För det första; alla jobb, hur roliga de än är, blir tråkiga någon gång. Det kan man inte göra så mycket med. Det man kan göra har att göra med den fysiska miljön att göra. Här tar vi upp de viktigaste som man som verksamhetsledare och chef kan åtgärda.

Fysiska miljön

  • Rent och städat. För det första måste det ju vara rent och städat på arbetsplatsen. Har man ett kontor i Jönköping är det kontorsstädning i Jönköping då som är det viktigaste. Här är det ju lite för mycket begärt att ha personalen att städa själva. Det måste man ha en städfirma som kommer och gör det antingen varje dag, varannan eller var tredje dag. Är man riktigt många så bör en städfirma komma varje dag. Det blir snabbt grisigt i kök och badrum med många medarbetare.
  • Ergonomiska verktyg. Har man personal som sitter mycket stilla, som till exempel arbetar med ekonomi, administration, grafik eller något annat stillasittande arbete, bör personalen har sänkbara skrivbord så att de ska stå upp och jobba allt emellanåt.
  • Ljus, ljud luft. Detta är en samling som har med ljus och belysning, värme från radiatorer och ventilerna att göra. Varje arbetsplats bör vara så upplyst att det är tillräckligt med ljus på arbetsplatsen. Det ska heller inte vara varken för kallt eller för varmt så att personalen kan fokusera på sin arbetsuppgift och slipper svettas eller frysa på jobbet.

Social miljö

Det är ju inte bara den fysiska miljön som är viktig. Vi är ju en helhet och ska personalen trivas är det viktigt att de har en bra social miljö; fri från mobbning, konflikter och påhopp.

  • MBL – att få vara med och bestämma i sitt arbete. Enligt lagen om medbästammande ska personalen alltid få vara med och bestämma över sitt arbete och vilka de egna arbetsuppgifterna är. Ska personalen trivas är det mycket viktigt att de känner att de kan påverka sin vardag. Om personalen känner att det är hopplöst och blir frustrerad över att inte kunna påverka sitt arbete, blir de frustrerade och vill söka sig vidare till andra arbetsuppgifter.
  • Acceptans att vara sig själv. Detta är mycket viktigt för alla arbetsplatser; att personalen blir accepterade för dem de är. Det gäller då att ha högt i tak och kunna få vara lesbisk, homosexuell, Queer, eller vad man nu än är. Så länge den egna läggningen inte påverkar någon annan på något sätt, så bör alla accepteras för vilka de är.
  • Tydliga ramar och organisation. En personalgrupp behöver tydliga ramar för sitt arbete; till exempel att veta vilka de egna cheferna är, och vilka roller de har. Att veta vem som bestämmer över vad är viktigt. Ingen mår bra av lösa organisationer som inte har någon struktur alls. Så ett företag som har tydlig struktur, ordning och reda, och att alla vet vilka de andra är och vilka roller som var och en har, är mycket viktigt på en arbetsplats.