Kategorier
Solceller

En smart och ekonomisk lösning för miljövänlig energi

Utvecklingen går ständigt framåt och erbjuder oss nya möjligheter till billigare och mer miljövänliga alternativ. En av dessa innovativa lösningar är möjligheten att leasa solceller. Det är en otrolig möjlighet som inte innebär tyngande krav och kan vara till fördel för både plånboken och miljön.

Andreas, en bonde som kände sig överväldigad av allt som hände runt omkring hans gård, började plötsligt känna sig stressad. Alla verkade vara upptagna med att göra sina boenden miljövänliga och ekologiska. Han höll med om vikten av detta, men han hade inte tillräckligt med kunskap om ämnet och kände sig dum när det kom på tal. Orden ”varför gör du inte si eller så” stressade honom ytterligare.

Nyligen hade flera av Andreas grannar köpt solceller och var stolta över att de sparade pengar genom att enbart använda solens kraft. Andreas kunde inte förstå detta, eftersom han antog att dessa stora solpaneler skulle vara kostsamma. Han insåg att han måste ha missat något viktigt. Det han inte visste var att snart skulle det vara han som imponerade på andra.

Andreas upptäcker fördelarna med att leasa solceller

Under helgen fick Andreas besök av sin bror Tom och hans familj. Tom, som också var bonde men bodde i södra Sverige, var eld och lågor över något han ville dela med sig av. Han berättade att han hade börjat leasa solceller. Andreas betraktade honom som om han var tokig.

Det visade sig dock att Tom talade sanning. Det här var en relativt ny och oerhört intressant möjlighet. Andreas tog kontakt med ett företag som erbjöd samma tjänst. Genom att välja att leasa solceller skulle han slippa ansvaret för kostnaden att köpa solcellerna själv. Företaget skulle ta hand om installationen, underhållet och se till att alla nödvändiga papper var i ordning. När företaget lämnade efter det inledande planeringsmötet kunde Andreas inte sluta le. Han insåg att detta var ett smart val.

Kategorier
Solceller

Med solceller ökar värdet på lägenheterna i er BRF

Med solceller kan ni som BRF själva producera el och kraftigt sänka era elkostnader. Samtidigt blir ert hus mer attraktivt och era bostäder ökar i värde. 

Som BRF har man vanligtvis tillgång till lite större takytor. Det betyder att man har goda förutsättningar att producera mycket solel och under perioder bli helt självförsörjande på el. Under sommarhalvåret kan man dessutom producera mer el än vad föreningen och medlemmarna själva kan göra av med. Överskottselen kan man då sälja vidare till det fasta elnätet.

Det krävs inget bygglov för att montera solpaneler på taket, i alla fall inte om man följer takets lutning. Men bostadsrättsföreningens styrelse måste vara överens om installationen eller så röstar man om det under en vanlig stämma. Tyvärr finns det inga bidrag att söka för montering av solceller för BRF:er men det är ändå en lönsam investering som ökar värdet på bostäderna.

Hur mycket kostar solceller för BRF?

Det finns särskilda företag som är specialiserade på solceller för BRF. De kan erbjuda en paketlösning med solceller, installation och service. Vissa företag erbjuder även hjälp med att installera laddstolpar eller laddstationer för elbilar. Att använda sig av ett och samma företag är tryggare eftersom man då vet vem man ska kontakta vid eventuella problem. 

Hur mycket det kostar att installera solpaneler beror på antalet paneler och hur lång tid själva installationen tar. Ibland måste man även bygga ut elsystemet i fastigheten. Ta in offerter från några olika företag och jämför priser, men tänk på att det lönar sig att välja solpaneler med lång livslängd.