Kategorier
Kontorsliv

Öka flexibiliteten genom en ny telefonväxel

Det gamla kontoret – fasta platser, reception, grundmurade arbetstider och med samma typer av arbetsuppgifter dag ut- och dag in – är idag, till mångt och mycket, ett minne blott. De flesta företag som har sin verksamhet inom kontor har insett värdet av att vara flexibla. Detta både för sin egen skull och för att kunderna idag förväntar sig att man är det. En kund är mer otålig idag. Det är en naturlig följd av att allting går så mycket snabbare.

Vem orkar vänta på en tjänst eller en kontakt med en specifik person då man är van vid att få allting – kontakter, information och tjänster – levererade med ljusets hastighet? Får man inte det – ja, då söker man sig vidare till ett företag som kan tillgodose dessa behov och önskemål.

Företag har mycket att vinna på att modernisera sig och låta den fläktande vinden av förändring blåsa genom sina lokaler också. Det handlar inte enbart om att kunna möta upp sina kunder. Nej, även de anställda kommer att dra stor nytta av att förändra både tankegångar och – framförallt – sina daterade system. Ett tydligt exempel på det senare gäller en telefonväxel.

“ Du söker person A. Vänta ett par sekunder så ska jag koppla dig vidare. Person A svarar tyvärr inte – han kanske är på kundmöte. Vänta så kopplar jag dig vidare till hans kollega, person B istället…” . Du kanske känner igen detta scenario och du – liksom många andra – kanske har stört dig på detta?

Det är också där en modern telefonväxel gör skillnad. Genom en sådan så kan du nämligen komma i kontakt med exakt den person du behöver – oavsett var denne befinner sig. En modern telefonväxel ger större frihet. En anställd kan sköta sina kundkontakter och sitt jobb varifrån som helst. Det går att använda en mobil växel och genom denna använda sig uteslutande av sin smartphone. Något som ytterligare effektiviserar och underlättar för alla parter.

En mobil växel kräver inget kontor eller en fast plats

För det första: en mobil växel är oberoende av operatören och den är heller inte geografiskt låst. Rent konkret så innebär detta att du kan ha anställda i vilket land som helst och ändå inte betala skyhöga kostnader för telefonin. Det enda som krävs är trådlöst nätverk att koppla upp sig mot. Därefter kan de anställda ringa, delta i möten, ta emot samtal, vidarekoppla och samlyssna – allt som krävs för en fungerande verksamhet. Deras privata nummer går att växla till jobbnumret genom att klicka på en tillhörande app som är möjlig att ladda ner.

Det här är en lösning som möjliggör en mer global verksamhet och som kan sänka kostnaderna för exempelvis lokalhyra. En mindre lokal kostar mindre pengar och genom en mobil växel så finns det inte samma krav på direkt närvaro – på kontoret – utan där kan man vara mer flexibla.

En anställd kan jobba från ett café, en annan kan arbeta från utlandet, en tredje ute hos kund – samtliga kan trots detta hålla en öppen kommunikation med varandra och med sina kunder. Det här är framtiden, och det är dags att ta steget mot bättre lösningar som alla tjänar på i slutändan.