Lokalvård och andra tjänster
Det kan kännas bekvämt att anlita samma företag för flera olika tjänster. Om du har gett ditt förtroende till en firma att göra ett jobb, är sannolikheten också stor att du gör det med ett annat, även om det inte är riktigt samma område som den första tjänsten.

Priser

En risk med att anlita samma företag för flera olika tjänster är priset. Om du till exempel anlitar en och samma firma för både lokalvård och trädgårdsskötsel, finns en risk att de är dyrare på det ena jobbet. Medan du kan ha beställt tjänsterna kring lokalvård till ett bra pris, kanske trädgårdsskötseln är dyr i förhållande till andra firmor som gör samma sak.

Något annat som kan påverka priset är förhandlingen. Om du är nöjd med lokalvården, och priserna för den, är det sannolikt att varken du eller firman kommer att vara lika benägna att förhandla till ett lägre pris. Möjligheten att hitta nya firmor som gör samma jobb men till bättre priser, till exempel genom att använda sig av offertsidor, försvinner då.

Kompetens

Ofta kan ett företag som är mer nischat vara mer förtroendeingivande än ett företag som sysslar med många olika saker samtidigt. Inte så konstigt kanske – en firma som endast sysslar med lokalvård är troligtvis bättre än en firma som sysslar med lokalvård, trädgårdstjänster, flytthjälp och plattläggning.

Givetvis finns det områden som överlappar med varandra. En firma som håller på med både flytthjälp och flyttstädning behöver inte ge någon vidare anledning till misstro. Om firman däremot, som tidigare nämnt, håller på med vitt skilda saker kan det vara bättre att anlita någon annan firma.

Självklart gäller det fortfarande att ta referenser, höra runt med vänner och på andra sätt försäkra sig om att firman du vill anlita är bra. Det finns ju givetvis inget som säger att en spretig firma måste vara sämre än en nischad.

Tillstånd och behörigheter

Om du anlitar en firma för lokalvård, och samma firma också till exempel ska lägga mattor, har de troligtvis inte samma erfarenhet som nischade mattläggare. I det här fallet är den nischade mattläggaren troligtvis utbildad och är med i lämplig branschorganisation. Samma gäller givetvis tvärtom.

Huruvida en mångsysslande firma har koll på tillstånd och behörigheter kan vara mer eller mindre känsligt beroende på vad det är för tjänster det handlar om. Det är till exempel mycket viktigt att en firma som hjälper dig med flytt har nödvändiga försäkringar. Skulle olyckan vara framme, kan du i värsta fall bli utan ersättning om firmans papper inte är i ordning.

Risker med att anlita samma företag för flera olika tjänster