Lagerhall med varor

När ditt företag går bra är det självklart glädjande för dig. Fler nya kunder och mer beställningar betyder en högre omsättning. Men vad gör du om kapaciteten i dina lokaler inte räcker till?

Optimera det existerande utrymmet

Det första du bör titta på är givetvis om du kan optimera det utrymme du redan har tillgängligt. Går det att få in mer på hyllorna? Går det att ställa in fler lagerhyllor eller lagra sådant som du använder mer sällan på en annan plats för att göra det du behöver dagligen mer lättillgängligt?

Självklart bör detta göras med försiktighet. Kom ihåg att du alltid måste hålla dig till säkra lösningar för att inte riskera brandskyddet. Undvik att stapla för högt då det kan bli farligt för din personal att arbeta i lokalerna. Säkerheten först helt enkelt.

Men när inte heller det räcker till, vad kan du göra då? Att hitta helt nya företagslokaler kan vara både dyrt och tidsödande. Det är inget du kan göra i en handvändning då du troligtvis har ett kontrakt på dina nuvarande lokaler med en viss uppsägningstid.

Hyr extra lagerplats

Ett smartare alternativ kan istället vara att investera i en separat lagerhall för den del av ditt lager som inte längre får plats där du är nu. I de flesta städer går det att hitta lagerhallar som hyrs ut både under kortare och under längre perioder.

En stor fördel med detta är att du förblir flexibel. Det är många företag som exempelvis har en tillströmning av beställningar under en viss period på året, till exempel under julen då extra många brukar beställa varor. Då passar det perfekt att hyra till lite lageryta för att täcka det ökade behovet, utan att du binder upp dig på ett långt kontrakt.

Du som har ett nytt företag har också en fördel av att hyra lager från en extern partner. Det kan vara svårt att uppskatta hur snabbt ditt företag kommer att växa. Då är det bättre att hyra lagerhall av någon annan till dess att du har en bättre uppfattning om hur stora beställningar du brukar ha varje år. Först därefter kan det vara värt att se över behovet av egna, större lokaler.

Lönar det sig?

Finns det då några nackdelar med att hyra en lagerhall? Givetvis kan det vara så att det inte finns lagerhallar tillgängliga i din absoluta närhet. Där kan du behöva pussla lite med logistiken och eventuellt lägga till kostnader för ytterligare transporter. Ta dig tid att sätta dig ner och räkna igenom vilken lösning som faktiskt blir bäst för dig. För det mesta är en lagerhall lönsam, åtminstone i ett övergångsskede.

Vad gör du när firman växer?