Kategorier
Kontorsstädning

Behöver vi fettavskiljare på kontoret?

Sveriges kommuner har länge haft växande problem med igensättning av avloppssystemen på grund av de ökande mängder fett som följer med avloppsvattnet. Både från vanliga hushåll och från näringsverksamhet har halterna av fett i avloppsvattnet ökat. Detta är ett stort problem, eftersom fettet stelnar och fastnar på rörväggarna när det kommer ut i de kalla avloppstunnlarna. Detta leder så småningom till att rören täpps igen och kommunerna måste ägna tid och pengar åt att rensa avloppssystemen från fettklumpar.

Genial konstruktion

För att få bukt med detta har alla kommuner numera krav på att alla fastigheter där det bedrivs någon form av livsmedelshantering måste ha en fettavskiljare installerad. En fettavskiljare är en enkel men väldigt praktisk uppfinning som separerar fettet från avloppsvattnet. Fettavskiljaren består av en tank med skiljeväggar som vattnet rinner in i och stoppas upp. Eftersom fett är lättare än vatten stiger det till ytan där det hindras av en barriär. Det lättare avloppsvattnet rinner vidare under barriären och fortsätter ut i avloppssystemet. Fettet samlas i en separat tank som töms med jämna mellanrum.

Med denna enkla konstruktion har fettet i Sveriges avloppstunnlar kraftigt kunnat reduceras. Fett orsakar fortfarande problem i avloppen, men inte alls i samma utsträckning som tidigare. Att bedriva verksamhet som har med livsmedelshantering att göra är otillåtet utan fettavskiljare och kontroller och påföljder är hårda. Mer info om fettavskiljare: http://www.fettavskiljare.org.

Kontor omfattas inte av krav på fettavskiljare

Restauranger, storkök, cateringfirmor, äldreboenden och en lång rad andra företag och institutioner där livsmedelshantering förekommer måste enligt kommunernas regler ha fettavskiljare, men hur är det med andra typer av offentlig verksamhet, som till exempel kontor? På ett kontor finns ju ofta ett kök som de anställda använder för att laga mat, och säkerligen följer en hel del fett med ner i avloppet även där. Svaret är att de flesta kommuner inte har några krav på att det ska finnas fettavskiljare i fastigheter där det finns kontor. Även om mängden fett som släpps ut från dessa fastigheter kanske är något högre än för privatbostäder, är den ändå försumbar i jämförelse med verksamheter där tillredning av mat förekommer.

Några tips för att minska utsläpp av fett

Med det inte sagt att ni bör göra vad ni kan på kontoret för att minska mängden fett ni släpper ut i avloppet. Igentäppta avloppsrör är ett problem som angår oss alla – utan ett fungerande avloppssystem står vi oss slätt. Några tips på vad ni kan göra för att minska era fettutsläpp på kontoret:

  • Häll aldrig olja, stekfett eller frityrfett direkt i avloppet.

Samla istället upp olja och fett i tomma mjölk- eller yoghurtpaket och släng i hushållssoporna. Alternativt kan ni hälla olja och smält fett i en dunk som ni sedan tar till återvinningen.

 

  • Torka av fett från tomma förpackningar innan ni sköljer av dem.

Vi har blivit mycket bättre på att återvinna förpackningar, vilket är bra. En när vi sköljer av förpackningar i diskhon åker tyvärr mycket fett med ner i avloppet. Ta för vana på kontoret att alltid torka av förpackningarna innan ni sköljer dem, så hjälper ni till att skona avloppet!

 

  • Torka av stekpannor och kastruller innan ni diskar dem

Likadant med stekpannor och kastruller som blivit flottiga. Innan ni diskar, torka av dem med hushållspapper.