Alla som har sett en snygg logga vet vad den betyder för igenkänning av företaget som loggan symboliserar. Att ta fram en ny logga kostar företagen 100.000-tals kronor och betyder mycket för att kunderna ska associera loggan med exakt det som företagen vill att kunderna ska tänka och känna när de ser den. Här kommer vi ner till pixelnivå, vad gäller nyans, färgsättning, utseende och text.

Så fungerar marknadsföring

Marknadsföring är kommunikation på många plan. Det är inte bara informationsöverföring, det är även en förmedling av känslor och idéer, ideal och verklighetsbild. Tänk bara på en amerikansk dryck och några av företagets reklam, som visar människor som ser lyckliga ut och råkar dricka drycken som företaget gör reklam för.

Här gäller inget av informationsöverföring, däremot är känslorna, idealen och idéerna om dryckens förträfflighet det centrala. Bara genom att visa loggan för drycken, vet vi hur den smakar, den ger oss associationer om gemenskap, god mat och minnen om de gånger som vi har druckit den. En mycket lyckad marknadsföring med andra ord, som har byggt upp under flera årtionden och som förs över till nästa generation och nästa.

En logga ska påminna oss om värderingar

Ta en annan logga som vi alla känner till gott och väl. En svensk bil, som numera har gått över i kinesisk ägo. När vi ser loggan associerar vi den till trygghet, stabilitet och påminner oss om alla gånger som vi har färdats i en sådan bil, kanske när vi var små och våra föräldrar stoppade om oss i bakluckan på en Herrgårdsvagn. Då gällde inga säkerhetsbälten, eller barnkuddar i baksätet. Bara synen av loggan inger oss barndomsminnen, lyckliga stunder som familj, en säker bilfärd och tryggheten med våra föräldrar. Även om det är länge sedan barndomen och föräldrarna är borta, ger oss synen av loggan oss den föreställningsvärlden, vår association. Även den bilfabrikens marknadsföring har varit mycket lyckad.

Marknadsföring på olika plan

All marknadsföring sker på olika plan och med olika medel. I och med digitaliseringen sker reklamen på nätet, i våra appar, på våra sociala medier. Dock är det en hel del av reklamen som fortfarande sker på traditionellt vis, via flyers, broschyrer, skyltar och visitkort. En del tar sig inte riktigt i digital form, fortfarande finns många tryckerier kvar. Läs mer om ett sådant tryckeri i Stockholm på: tryckstockholm.nu.

Betydelsen av en snygg logga
Tagged on: