Kategorier
Kontorsinredning Kontorslokaler

Betalning och prisuppläggning inför en golvslipning

Har ni bestämt er för att anlita en firma för golvslipning? Som alltid när man anlitar en hantverkare vill man givetvis betala ett rimligt pris. Ofta kan man komma lite billigare undan genom att räkna de faktiska timmarna som arbetas, men det finns ändå en trygghet i att ha ett fast pris och veta slutsumman redan från början. Det finns alltså flera olika prisalternativ man kan välja mellan – vilket man bör välja beror på behov och plånbok.

Fast pris

Det är inte ovanligt att man har ett fast pris för sin golvslipning. I många fall har firmorna redan ett bestämt pris per kvadratmeter, vilket gör det enkelt att räkna ut den ungefärliga slutliga kostnaden. En nackdel med att ha fasta priser generellt, är att man får räkna med att golvsliparen lägger på en del extra för oförutsedda händelser.

Ungefärligt pris

Ungefärligt pris är inte heller ovanligt. Golvsliparen gör då en uppskattning på vad arbetet kommer att kosta ungefär. Man brukar säga att ett angett ungefärligt pris inte får överskridas med mer än 15 procent när fakturan kommer.

Löpande räkning

Som nämnt ovan är det kanske vanligast vid golvslipning att firmorna tar betalt per kvadratmeter och lägger på för efterbehandlingen. Om ni skulle komma överens om löpande räkning ska ni också enas om ett timpris. Det rekommenderas att man sätter ett pristak om man använder sig av löpande räkning.

Så kan du pressa priserna

Det finns flera faktorer som avgör priset på en golvslipning. Generellt har man fördel i att bo centralt i en stor stad – säg Kungsholmen i Stockholm till exempel – där tjänsteutbudet är stort. Kungsholmen nås relativt enkelt från hela Storstockholm och det finns därför många firmor att välja mellan.

När du bor i en storstad kan du, ofta med framgång, använda dig av offerttjänster. Genom att tjänsten matchar din uppdragsbeskrivning med golvslipare i närområdet, kan du få många offerter att jämföra om du bor på just Kungsholmen, till exempel.

Högre pris i storstad

Men det är inte bara fördelaktigt att bo i en större stad. En nackdel är att timpriserna hos hantverkare är högre generellt. Samtidigt kompenserar det stora utbudet möjligheterna till förhandling till viss del för detta. Anlitar du en firma i en småstad är dock sannolikheten att timpriset redan är lägre – utan förhandling – än om du anlitar en firma för golvslipning på Kungsholmen. Är du en god förhandlare har du troligen nytta av att bo i en större stad.