Kategorier
Kontorsliv

Därför behöver du instruktioner på flera språk på jobbet

skylt med språk

Medarbetarna har en stor betydelse för en arbetsplats. För att inte säga en avgörande roll. Det finns många saker som ni på din arbetsplats kan göra för att hålla en god arbetsmiljö som är rättvis och jämställd. En av de viktigaste sakerna handlar om att alla ska ha samma möjlighet att ta del av viktig information på jobbet.

Du som har en flerspråkig arbetsplats bör självklart ha information på arbetet på olika språk så att alla har en chans att ta del av viktiga meddelanden, vilken värdegrund arbetsplatsen lutar sig mot och vilka regler som gäller hos er. Hur ska man annars kunna bidra på lika villkor?

Viktig kommunikation kring säkerhet

Till att börja med måste självklart alla på en arbetsplats ha möjlighet att förstå säkerhetsfrågorna på sitt jobb. Till exempel vad betyder det att brandlarmet ringer? Var ska ni samlas när brandlarmet gått? Vilka branddörrar får inte lämnas öppna och så vidare.

Fler och fler arbetsplatser utbildar sin personal i hjärt- och lungräddning. Det är mycket viktigt för arbetskompisar att känna sig trygga i händerna på varandra. Alla som arbetar måste ha samma möjlighet att lära sig grunderna i hjärt- och lungräddningen. Om ni har en arbetsplats där personalen talar olika språk är det viktigt att alla får information på sitt eget språk så att ni kan rädda liv på varandra ifall olyckan skulle vara framme.

En del arbetsplatser har också hjärtstartare på plats. När en hjärtstartare aktiveras av någon i personalen (alltså öppnas så att den startar) kan det finnas både skriftlig information och en pedagogiskt automatiskt röst som talar med instruktioner. Om man inte behärskar svenska språket är det svårt att förstå instruktionerna på svenska. Det skapar naturligtvis onödigt kaos i en mycket prekär situation. Att förstå vad som ska göras och hur hjärtstartaren ska användas på ett korrekt sätt kan vara skillnaden mellan liv och död. Se till att instruktionen finns skriftlig på alla språk som talas på din arbetsplats. Det är en åtgärd som är värd besväret – den kan nämligen rädda liv!

Rättvis fördelning av arbetsuppgifter

På en arbetsplats finns ofta en mängd praktiska småsaker som ska skötas av personalen. Det kan gälla allt från hur posten fördelas, vad som är okej att ha i kylskåpet till oskrivna regler kring gemensam städning av till exempel konferensrummet. Om alla inte vet vilka regler som gäller och inte kan läsa sig till det måste ni på arbetsplatsen lösa det. Alla måste ha möjlighet att ta reda på vilka sociala regler som gäller annars uppstår lätt konflikter.

Utan tillräcklig information blir det lätt så att samma person alltid måste byta papper i skrivaren. En annan får informellt och ofrivilligt ansvar för arbetsplatsens bil. Och den som alltid måste ladda kaffemaskinen eller städa kylskåpet åt sina arbetskamrater tappar lätt lusten på arbetsplatsen och blir självklart frustrerad och irriterad. Instruktioner på tillräckligt många språk motverkar den här typen av konflikter och bidrar till ett gott arbetsklimat som är lika för alla.

För att texterna på de olika språken ska bli korrekta är det ett bra tips att anlita en översättningsbyrå.