Kategorier
Kontorsliv Okategoriserade

Dessa egenskaper ska en VD ha

När man ska rekryter en företagsledare och VD för sitt företag vad ska man leta efter? Vilka egenskaper är riktiga? Och vad är det som skiljer en framgångsrik VD, från som inte är det? Vad avgör vem som är bra och får företaget att gå framåt eller inte? Ett företag blir sällan bättre än sin VD, eller hur? Att han eller hon är viktig kan men se den tid och de resurser som läggs på att hitta rätt person för jobbet.

Fackförbundets Ledarnas månadstidning har listat de fem viktigaste egenskaperna som en VD bör ha

1. En VD ska ha en vision

Det första de listar är att företagsledaren bör ha en tydlig målsättning för företaget, han eller hon bör ha en tydlig vision av vart företaget ska. Han eller hon ska kunna kommunicera den visionen till sina medarbetare och den strategi som hen har. En VD ska inte bara bry sig om att själv vinna pengar eller fördelar, utan bör ha hela företagets bästa för sina ögon. Har hen inte det, kommer de andra heller inte att ha det.

2. En VD ska ge rätt förutsättningar för jobbet

Det andra som en ledare bör besitta är förmågan att förse företaget med rätta resurser. Ska personalen kunna arbeta, bör de ha rätt förutsättningar och möjligheter att kunna göra sitt arbete. Utan redskap står personalen still. Det fattar vem som helst. Det samma gäller personal. Har du en målare, som ska bygga ett hus, behöver han eller hon en elektriker som kan leda elen rätt, och så vidare.

3. En VD skapar rätt stämning

En VD bör sätta den rätta stämningen i företaget. Kommer VD halvsovande till företaget, lär även personalen förbli halvsovande. Är däremot VD:n en person med stor mängd energi, smittar den energin över på resten av personalen. Det är företagsledaren som präglar stämningen på företaget. Den personen bör fråga sig vilken storts stämning han eller hon vill att företaget har. Ska de andra känna sig betydelselösa, eller betydelsefulla? Ska de känna sig pessimistiska eller optimistiska om sin möjligheter att arbeta och förändra?

4. En VD ska ha koll

Till sist bör en VD har kontroll över framgångar och resultat. En VD som inte vet om personalen lyckas eller misslyckas, vet heller inte vilka bland personalen som han eller hon ska ta till vara, som är betydelsefull för företaget och som tillför viktiga resurser för företaget. De andra på företaget bör också få veta hur det går och vad som fungerar eller inte fungerar. Vet de inte det är det omöjligt för dem att ändra på det som inte fungerar och förbättra arbetet.

Spå när du ska rekrytera en VD, bör du kunna urskilja vilka som har dessa värdefulla egenskaper, och vilka du bör sålla bort. Tycker du det är svårt kan du alltid anlita någon som har den kunskapen och vet hur man gör en chefsrekrytering.