När man vistas hela dagarna på jobbet, säg på kontoret, är arbetsmiljön mycket viktig. Det är ju ändå 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan och ungefär 50 veckor, minus ledigheter för jul, påsk och semester som man inte vistas på jobbet, om man jobbar heltid. Säg att du jobbar på samma arbete i 20-30 år, så inser du hur många timmar av ditt liv som du vistas på jobbet. Då är miljön som man har på kontoret bland det allra viktigaste som finns. Vad krävs för en bra arbetsmiljö? Arbetsmiljöverket har några sådana kriterier för en bra arbetsmiljö. Listan är visserligen lång, och innefattar både psykiskt och fysiskt bra arbetsmiljö. Om vi lämnar den mentala arbetsmiljön därhän, även om den också är viktig, kan vi här ta upp några av de viktigaste när det gäller den fysiska arbetsmiljön.

Bra belysning

Att de som arbetar ser ordentligt är bland det allra bästa och viktigaste. Man måste ju kunna se vad det är man arbetar med. Annars blir det svårt. Många har bara lysrör i taket. Har man då ett papper framför sig som man måste kunna se ordentligt kanske det inte räcker med lysrör i taket. Då kan var och en behöva en skrivbordslampa som lyser upp just det arbetsmaterial som man behöver kunna se. De flesta arbetar ju med datorer, och de har egna lysrör som lyser upp skärmen som man arbetar med. Då löser datorerna frågorna om bra belysning.

Bra ventilering

Att få tillgång till bra luft är också viktigt för alla som sitter på kontoret och arbetar. Utan bra luft blir man trött, dåsig och får koncentrationssvårigheter. Ska man då kunna arbeta effektivt krävs det möjlighet att få in bra luft med syre. Effektiva ventiler blir då mycket viktigt. Samtidigt blir det viktigt att kontoret är utformat så att luften lätt kan ta sig runt i byggnaden.

Bra solskydd för fönster

På vintrarna när det är mörkt och kallt är det inte viktigt med solskydd, på samma sätt som under somrarna, vårar och höstar när solen kan ligga lågt och bländar dem som sitter inne på kontoren. På somrarna när solen gör fönster riktigt heta krävs det bra och effektiva solskydd. Då är heltäckande markiser viktiga. Varför inte skaffa markiser från Haninge? Skaffar man markiser från en handel nära kontoret kan man få service av dem och de kommer och monterar markiserna så att de sitter som de ska. Skulle det även vara så att de krånglar kan de snabbt och enkelt komma ut och hjälpa till.

Effektiva markiser för sköna kontor