Klimatet på ett kontor är beroende av hur de som vistas där trivs med varandra och sina arbetsuppgifter, men har också mycket att göra med att alla vet vad som gäller. Med det menar vi att varje enskild anställd har en bra uppfattning om hur företaget ligger till, vart man är på väg och hur man ska nå dit, samt naturligtvis också vilken roll de själva spelar i den processen.

Tydlighet och övertygelse

Dessutom är det viktigt att det finns ett tydligt ledarskap. Många chefer misslyckas med att vinna respekt hos sin arbetsgrupp, genom att vara för otydlig i sina formuleringar av målbilder och hur man ska gå framåt som företag. De fastnar mer i den dagliga administrationen med pappersarbete, meningslösa möten och så vidare. Många gånger kan ett sådant avvaktande och försiktigt ledarskap leda till informella hierarkier på kontoret. Plötsligt kanske någon missnöjd anställd med hög röst och god övertalningsförmåga lyckas få med sig övriga anställda och kräva förändringar.

Detta är naturligtvis inte ett problem i sig – varje företag som vill bli framgångsrikt måste lära sig att lyssna på sina anställda – men om det som i en sådan här situation beror på slappt ledarskap så kan denna typ av process mer liknas vid ett myteri, någon tar makten, även om den är informell, för att det går och för att chefen ”abdikerat” från sitt ledarskap.

Att kunna leda – mer än att vara chef

Att vara chef innebär inte i sig att man är en bra ledare. Chef är en titel, något man blir utnämnd till, men chefstiteln i sig innebär inta att man kan räkna med att automatiskt vinna arbetsgruppens respekt och lojalitet. En chef måste genom sitt agerande visa att han är en lämplig ledare för gruppen, det handlar om mänsklig psykologi och beteenden som är uråldriga och som moderna företagsstrukturer inte har någon inverkan på. Naturligtvis gör man som chefen säger, annars riskerar man ju att få sparken, men förstår man inte varför man behöver göra som chefen säger skapas en obalans i företaget och som chef blir man ifrågasatt.

En bra chef ser först och främst till att vinna gehör hos sina underordnade. Det görs genom ödmjukhet och empati, och en förmåga att övertyga på ett självsäkert sätt utan att peka med hela handen och vara oresonlig. En bra ledare tar sina beslut utifrån företagets och de anställdas bästa, inte av egoistiska skäl.

Ledarutveckling – ett verktyg alla chefer behöver

En chef kan behöva hjälp med att utveckla sitt ledarskap. Ledarutveckling är viktigt för alla företag, och särskilt viktigt är det för företag som är beroende av chefer som tar kommandot, sätter upp mål och stakar ut vägen för att nå dessa mål. En velig chef som inte för med sig respekt och pondus, som saknar kunskaper eller förmåga att övertyga, är i grunden dåligt för ett företag.

Med det sagt finns det så klart inom vissa organisationer plats för chefer med mindre framträdande ledaregenskaper. Ett exempel kan vara en mellanchefsposition i ett större företag, där det är viktigare att chefen kan hantera det dagliga arbetet och administrationen på kontoret och kanske inte behöver vara visionär och formulera mål för företaget.

Här kan du lära dig mer om ledarutveckling.

Vem styr egentligen på kontoret?