Alla som har arbetat på kontor, vet att inomhusluften är avgörande för att man ska kunna prestera som bäst. Naturligtvis är inte enbart syremängden i luften det enda som avgör om man trivs. Det ska till många fler faktorer som ska vara uppfyllda, ergonomisk arbetsutrustning; bra vagnar, skaft och städredskap för dem som arbetar med städning, ergonomiska kontorsstolar för dem som arbetar på kontor. Höj- och sänkbara skrivbord för alla som arbetar med kontorsuppgifter.

Förutom ergonomiska redskap bör medarbetarna få en bra inomhusmiljö. Inte för stark sol på vårar och somrar. En gassande sol kan få vem som helst att bara vilja lägga sig ner och sova i stället för att arbeta. Ett för kallt rum på vintern får medarbetarna att frysa och inte kunna tänka på annat än kylan. Ett svenskt lagom varmt, lagom ljus kontor är alltså bäst.

Se till att medarbetarna för syre

Alla som har vistats i ett slutet rum vet hur det känns när syret i rummet tar slut. Gör ingenting åt saken, är det det enda alla i rummet kan tänka på; att syret tar slut och att få nytt syre för att orka med nästa uppgift. Att ordna med ett bra inflöde av fräsch luft är viktigt för arbetsgivaren och den som har ansvar för medarbetarna. Det är så pass viktigt att det är lagstiftat om att regelbundna kontroller av ventileringen sker som mest, vart tredje år, som minst, vart sjätte år. Har man däremot installerat en riktigt effektiv ventilering med en FTX-ventil, behövs endast en enda kontroll och den görs vid installation. En FTX- ventil är en fläktventil med värmeåtervinning. Den ser alltså till att den dåliga luften sugs ut, och att ny fräsch luft kommer in. Värmen tas till vara vid suget ut, och luften som kommer in, värms upp.

Vad är det då en OVK-besiktningsman ska göra?

En sådan ska kontrollera att ventilen inte innehåller några föroreningar som kan spridas i resten av byggnaden. Att alla instruktioner och skötselanvisningar finns tillgängliga och att den fungerar som den är avsedd att göra. Om den inte fungerar som den ska, bör besiktningsmannen (eller -kvinnan) kontrollera att det finns åtgärder för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet som inte medför sämre inomhusklimat.

Det protokoll som OVK-besiktningsmannen gör sänds till kommunen. Kontrollanten ska sända in ett protokoll att besiktningen är genomförd och datum, resultat och datum för nästa kontroll. Sedan är det fastighetsägarens ansvar att se till att det förverkligats och uppföljs. På det sättet utövar OVK-besiktningarna via kommunen en utkrävning av ansvaret hos ägaren att tillgodose kvaliteten på inomhusluften. Läs mer om OVK besiktningar på: https://www.ovkbesiktning.nu.

Inomhusluften avgörande för produktiviteten