Kategorier
Kontorsmöbler

Möblera för en bra hälsa på jobbet

Modernt kontorDen 31 mars 2016 började nya arbetsmiljöregler att gälla för att minska den ohälsosamma stressen på våra arbetsplatser. En hel del av problemet med stress handlar förstås om arbetsbelastningen, mycket ska hinnas med på kort tid. Det handlar om bristen på återhämtning i det vardagliga arbetslivet. Men också om fel belysning och annan dålig ergonomi som är stressande för människan på lång sikt. Den fysiska arbetsmiljön, möbleringen och belysningen ska inte bli en påfrestning för den anställde. Då arbetar vi sämre och det företag vi är anställda på tjänar mindre pengar. Det är inte bra för någon av parterna helt enkelt.

Arbetsmiljöverket har räknat ut att människor som mår dåligt av stress har ett stort produktionsbortfall. På en arbetsplats med många anställda som får problem med stress, på grund av arbetsbelastning eller dålig ergonomi, är det här förstås stora pengar. Men det finns saker att göra.

Ergonomi i kontorslandskapet

Det är självklart att tunga lyft sliter på kroppens leder. Men många av oss arbetar i dag på kontor och där finns det andra skador att ta hänsyn till. Det finns en hel del forskning runt hur effektivt eller ineffektivt det är med kontorslandskap, jämfört med enskilda arbetsrum.

De flesta arbetar bättre om de har någorlunda lugn och ro runt omkring sig. Men alla arbetsplatser kan inte ordna enskilda rum till sina medarbetare, men det går att skapa rumskänsla ändå. Med bland annat rumsavskiljare, mobila väggar som kan flyttas och till exempel persienner. I dag finns kraftiga persienner som kan fungera nästan som ett ögonlock.
När den anställde behöver fokusera kan persiennen “blunda” och ta bort synintryck runt omkring. På så sätt får den som behöver lugn och ro mer stillhet omkring sig och kan rikta uppmärksamheten mot arbetet. Enkelt när det bara handlar om att persiennerna vid arbetsplatsen kan stängas!
När den anställde senare behöver kontakt med andra för att sköta arbetsuppgifterna öppnar man persiennerna igen för att få ögonkontakt.

Generellt kan man säga att en arbetsplats måste ha olika rum, eller olika delar i ett kontorslandskap som är anpassat så att olika led i verksamheten kan fungera. Människor som ska prata mycket i telefon måste ha möjlighet att prata något ostört. Dels för att kunna ge kunden ett vänligt och korrekt bemötande, men också för att inte störa sina arbetskamrater då telefonsamtalet hörs i lokalerna.

Volymen ofta bortglömd

När man planerar ett kontor eller annan arbetsplats är det lätt att glömma bort vilken volym det kommer att bli i lokalen. Arbetsledare eller andra ledare är kanske ensamma på plats för att tänka ut hur möblerna ska stå, vilka som behöver sitta nära varandra och vilka som behöver sitta mer avskilt. När man är några stycken i lokalen störs man inte av höga ljud men när väl verksamheten är igång kan det vara en helt annan sak.

För att få ner höga ljud i lokalerna så finns förstås ljuddämpande material att luta sig mot. Dels i taket och på väggarna. Men det finns också möbler i sig som dämpar ljud mer eller mindre bra. Allt i från stolar till skärmväggar. Sen är det självklart klokt att ha zooner på arbetsplatsen där det finns möjlighet att hålla möten, mer högljudda och kreativa samtal eller sociala samtal med kunder. På samma sätt är det bra att tänka in tystare avdelningar där anställda kan få koncentrera sig på enskilt arbete en stund under dagen.

Människor som arbetar nära varandra och har mycket utbyte under en arbetsdag bör förstås gärna sitta i närhet till varandra. Annars slutar det ofta med att arbetskamrater tröttnar på att ständigt göra små promenader mellan varandra och börjar ropa sinsemellan istället.

Dåligt ljus ger värk

Belysningen är mycket viktig och dessutom lite knepig eftersom den kan vara mycket individuell. En del tycker om att ha mer dämpat ljus kring sig medan andra blir trötta om de inte upplever fullt ljus i lokalen. Som tumregel behöver ofta äldre mer ljus än sina yngre kollegor för att se tillräckligt bra för att utföra sina arbetsuppgifter.

Om ljuset är för dåligt försöker vi människor ofta kompensera med våra kroppar. Vi försöker hitta arbetsställningar som gör att vi ska se bättre. Det går bra korta stunder men i fort ger det här spänningar i kroppen som sen leder till värk i muskler och leder.

Det kan låta som att belysningen är en svår nöt att knäcka på jobbet. Men det finns riktlinjer att följa för vilken sorts ljus som behövs i olika situationer och vid olika arbetsmoment. Arbetsmiljöverket har tabeller som bör användas på arbetsplatserna.

Sedan handlar förstås möbleringen också om färg och form. Stolar, soffor och bord ska ge trivsel. När vi trivs arbetar vi bättre.