Kategorier
Kontorsinredning

Persienner för ett flexibelt kontorshav

persienner_kontor

Många företag arbetar i dag med sin personal i ett kontorshav. En sådan lösning har många fördelar. Det kan skapa gemenskap, ge överblick och kräver förstås få rum. Men kontorshavet har också sina begränsningar och kan skapa stress hos personalen, bland annat genom hög ljudvolym. Med mycket aktivitet runt omkring sig kan det vara svårt för den enskilde medarbetaren att hålla fokus på sina arbetsuppgifter en hel arbetsdag.

Många skulle vilja ha möjlighet att växla mellan kontorshavets gemenskap och en mer avskild arbetsplats. Då kan persienner i rummet vara en god hjälp.

Persienner använder vi oftast i våra fönster för att stänga ute solens ljus som stör blicken i datorskärmen på jobbet. Men persienner kan också fungera bra som rumsavskiljare. En kraftig persienn av trä kan på ett snabbt och enkelt sätt skapa känslan av en vägg vid de tillfällen när det behövs. När en grupp av arbetskamrater tröttnat på att se och höra allt runt omkring sig på eftermiddagen, kan en persienn hjälpa dem att hålla fokus de sista timmarna av arbetsdagen.

I dag finns en lång rad persienner som kan fungera som avskiljare för ett rum. Det finns många olika storlekar och material att välja bland.

Ett exempel är frihängande persienner i trä som finns i lätta varianter men också tyngre där lamellerna går att vinkla fram och tillbaka beroende på hur mycket personalen vill stänga ute eller öppna upp runt omkring sig.

Det är vanligt att persiennerna är uppbyggda med horisontella lameller. Men i dag finns också många varianter av persienner som är uppbygga av lodräta lameller, till exempel i ljust halvtransparent tyg. Ljusa lätta rumsavskiljare av den här typen signalerar ofta en mildare avgränsning. Vilken persienn ditt företag väljer beror förstås på vilka behov ni har på just eran arbetsplats.

Motordrivet för det stora företaget

Många persienner har i dag draglinor för att reglera mellan stängt och öppet läge. Men det går också att köpa persienner som drivs av motor, vilket kan vara att föredra på stora arbetsplatser där persiennerna har till uppgift att skärma av större ytor.

Att använda persienner i inredningen på en arbetsplats är ett enkelt sätt att ge arbetets lokaler fler funktioner. Ett mötesrum med glasväggar blir med hjälp av persienner lätt ett rum för fler olika typer av möten. Ni på arbetsplatsen kan själva bestämma vilken typ av möte som kräver öppet glas, helt eller delvis fördragna persienner. Persiennerna gör lokalerna mycket mer flexibla och era rum blir på så sätt mer användbara.