Kategorier
Kontorsflytt

Kontor 2003 – Riktlinjer vid kontorsflytt

kontors_flytt

Är kontoret för litet för er verksamhet och en kontorsflytt något som väntar inom någon månad? Se till att det flyttföretag som anlitas följer ”Kontor 2003”. Det skapar en trygghet både för er som företag och för det flyttföretag som anlitas.

Allt fler företag och människor söker sig till Stockholm. Tillströmningen av personer som vill flytta hit varje år har länge varit större än tillgången på bostäder – vilket är en av orsakerna till den enorma prisutveckling som skett på bostäder i huvudstaden.

Även fler och fler företag vill flytta till Stockholm och efterfrågan på kontorslokaler är stora. Många gånger får företagen först nöja sig med ett mindre passande kontor till man hittar något bättre. Detta stämmer även in på bostadsmarknaden där många bor i tillfälliga bostäder i väntan på något bättre. Denna situation gynnar bland annat flyttföretagen i Stockholm som får allt mer förfrågningar, enligt företag inom branschen.

Som företag kan man lockas att jämföra priserna hos flyttföretagen för att sedan välja det billigaste alternativet. Men man ska aldrig tumma på kvalitén och därför alltid se efter att flyttföretaget följer ”Kontor 2003”. Riktlinjer som de flesta flyttföretag i Stockholm (som vänder sig mot kontorsflytt och företagsflytt) följer. Här finns ett sådant.

Kontor 2003

Kontor 2003 består av allmänna bestämmer som gäller vid flyttning av kontorsinventarier. Riktlinjerna är fastställda av SÅ, Svenska Åkeriförbundet, i samarbete med SMF, Sveriges Möbeltransportörers Förbund.

Det består av sammanlagt 14 punkter vilka exempelvis är:

Tillämplighet– Här framgår hur reglerna bör tillämpas och när fraktföretaget har ansvar över själva kontorsflytten. En tydlighet som gör flytten enkel gällande en ansvarsfördelning.

Uppdragets omfattning – Här presenteras vad som ska flyttas och vad som inte ska flyttas enligt branschreglerna. Exempelvis ingår inte nedmontering av möbler eller demontering av datorer. Självklart kan man köpa till denna tjänst men då ska det framgå skriftligt i ett annat avtal.  Med omfattning menas alltså vad som kunden kan förvänta sig att blir flyttat och ordnat i en kontorsflytt.

Ekonomi – Det finns inte några regler för vad kontorsflytten får kosta. Däremot hur priset bör presenteras. Detta genom fast pris eller löpande pris. Men det finns även möjlighet att betala ”per flyttad enhet” vilket kan sägas vara provisionsbaserad ersättning.  I reglerna står vilka rättigheter som flyttföretaget har om de tror att de inte kommer få betalt enligt avtal m.m.

Läs igenom Kontor 2003 inför nästa kontorsflytt så du är införstådd i vad branschreglerna säger. Välj sedan ett företag som följer dessa riktlinjer. Framförallt minskar det risken för framtida juridiska problem.