Kategorier
Okategoriserade

Tips för att städa toaletten på kontoret

Städa toaletten på kontoret – behöver man det och i så fall hur ofta? Det är klart att en toalett på kontoret behöver städas och gällande frekvens så kan vi, rent generellt, säga att många företag skulle må bra av mer regelbunden städning.

Detta av den enkla anledningen att en ohygienisk toalett kan leda till sjukdomar och att sjukdomar i sin tur dels minskar produktion och omsättning samt bär på höga kostnader. Dessutom så handlar det om ren trivsel. Smutsiga ytor skapar vantrivsel och vad gäller toaletter så är det extra viktigt med renlighet. Det ska inte behöva vara som på vissa arbetsplatser där anställda drar sig för att besöka toaletten då de anser att dessa är ohygieniska, smutsiga och allmänt äckliga.

Skapa goda vanor på företaget

Ett tips är att man försöker implementera vikten av städning hos varje enskild individ. Goda vanor leder till renare toaletter och ger man som chef rätt verktyg till sina anställda så blir också toaletterna betydligt trevligare att besöka. Med rätt förutsättningar menas att man alltid ser till att det finns rengöringsmedel – exempelvis WC-Rent – i närheten, att det finns en fräsch toalettborste samt att det finns skursvampar att använda för att rengöra handfaten.

Till detta ska även speciella kärl finnas för hantering av exempelvis bindor och tamponger samt se till att det finns nya påsar att lägga i papperskorgarna vid behov. Man kan inte kräva att folk ska hålla efter om man samtidigt inte ger rätt förutsättningar för dem att göra så.

Män – sitt ner på toaletten!

I de flesta fall så ska man undvika att generalisera och dra alla över en och samma kam. Vad gäller toaletter så kan man i många fall kringgå den regeln och skilja på män och kvinnor. Detta av den enkla anledningen att det ofta är män som grisar ner allra mest – som en direkt följd av att de prompt måste stå upp i samband med sina toalettbesök.

Det företag som lyckas föra in ett totalt stå-stopp för män i samband med att de går på toaletten kommer att se en avsevärd skillnad gällande hygien och städning. Män skvätter i samband med att de kissar och i många fall så kan man även sätta stora frågetecken kring huruvida en del killar överhuvudtaget kan sikta?

Här finns det dessutom ett medicinskt värde att ta i beaktning: faktum är att en stående ställning inte alls tömmer blåsan på samma sätt som om man sitter. På sikt kan detta öka risken för problem med prostatan och där finns således ett starkt argument att använda även på den mest inbitna alfahannen på kontoret. Vänligen: buss eller toalett saknar betydelse – man sitter ned och sköter sitt.

En städfirma kan städa toaletten på kontoret

En tredje anledning till varför toaletter på kontor ofta är i ett sämre hygieniskt skick än vad man önskar handlar om brist på professionell städning. Det vill säga att företaget snålar in på kontorsstädning i allmänhet och på toalettstädning i synnerhet. Här finns inga ursäkter överhuvudtaget. Det är bara att återgå till textens början och se till hur mycket sjukfrånvaro påverkar omsättning och produktion.

De få kronor man vinner initialt på att minska städningen på kontoret kan i slutändan kosta det dubbla sett till att folk blir sjuka eller att de, helt enkelt, jobbar sämre som en följd av att de inte trivs på sin arbetsplats. Är det verkligen värt det och är det inte bättre att snarare öka på städningen än att minska på den? Vi skulle säga att man i många fall får en mer produktivt och trivsam arbetsplats om man väljer det senare alternativet. Bättre städning ger bättre arbetsplatser, så enkelt är det.