Kategorier
Okategoriserade

Vad har en redovisningsekonom i lön?

Vad har en redovisningsekonom i lön? En redovisningsekonom erbjuder en ovärderlig tjänst för många företag och enskilda näringsidkare. Detta i form av att man sköter alla inbetalningar, utbetalningar, betalar arbetsgivaravgifter, betalar skatter och ser till att moms redovisas och betalas in i tid. Dessutom så gör man årligen ett bokslut och analyserar varför saker har gått som det gått och vad som eventuellt kan göras annorlunda. En redovisningsekonom ser, kort sagt, till att rörelsen flyter på rent ekonomiskt och rent administrativt – något som gör att företaget kan fokusera fullt ut på den huvudsakliga verksamheten. Lönen ligger på – i medel – på 35.400 kronor i månaden.

Vi kan emellertid säga att det finns goda möjligheter att tjäna mer pengar. Detta dels som en följd av att en redovisningsekonom och en prognos för framtidens behov av sådana ser väldigt ljus ut. Många företag kommer även i framtiden att behöva hjälp från redovisningsekonomer och det finns även nu god chans till full sysselsättning. Dels så kan man även dela in yrket i två steg.

Det lägre steget – baserat på arbetsuppgifter – innebär en lägre lön. Tar man sig vidare till nästa steg så väntar dels större utmaningar och dels också mer pengar i lönekuvertet som kommer varje månad. Vi förklarar dessa steg närmare:

Två steg och nivåer för en redovisningsekonom

Om vi snabbt tittar på lönen och arbetsuppgifterna för de båda steg och nivåer vi ovan nämnde så ger följande punkter en bra bild av vad vi menar:

Steg 1 Här ligger medellönen mellan 31.000 till 38.000 kronor i månaden och arbetsuppgifterna innebär att man som redovisningsekonom gör sammanställningar, analyserar, gör olika utvärderingar och ställer framtidsprognoser. Det kan även innebära att man bedömer exempelvis påverkan från både interna och externa faktorer. I det här steget kan man även få sköta budgeten, redovisning, ge ekonomisk rådgivning, deklarera samt lämna årsbokslut.

Steg två I det här steget så ligger lönen från 38.000 kronor och uppåt. Här är arbetsuppgifterna mer komplexa och svårdefinierade. Vi kan nämna omfattande omvärldsanalyser, ekonomisk planering, analyser av olika marknader och så vidare. Till detta så adderas även några av de tjänster som inkluderas i det ovan nämnda steget.

Hur kan lönen påverkas positivt?

Det finns punkter som kan höja lönen för en redovisningsekonom. Innan vi visar på dessa så ska vi även nämna att var man bor och var man arbetar påverkar vilken lön man får. Det förra – var man bor – kan vara svårare att ändra på än att byta arbetsplats.

Idag kan mycket skötas online och på distans. Därför kan man söka arbete även i andra städer. Att byta jobb – eller söka andra – kan vara ett bra sätt att få en mer marknadsmässig lön. Det gäller i alla branscher. Med det sagt så är följande punkter att anse som positiva vid en löneförhandling:

  • Stor efterfrågan. Finns det en stor efterfrågan efter dina spetskunskaper så kommer det att synas på din lön.
  • Erfarenhet. Har du erfarenhet – av många olika uppgifter – så är du mer attraktiv för företag.
  • Du är flexibel. Kan du arbeta på ett mer flexibelt sätt så är det positivt.
  • Du har specialkunskaper. Det kan vara en fördel att vara nischad mot ett specifikt område. I synnerhet om det handlar om så kallade heta branscher.

Läs mer på https://www.redovisningsbyrån.nu