Kategorier
Kontorsliv

Vem blir er nya chef?

Den personen är född ledare. Det är påstående som många nämner i samband med exempelvis idrotter och inom arbetslivet. Är personen i fråga då det – kan man verkligen födas till att bli en ledare? Ja – och nej. Man kan för all del ha en personlighet som gör en bättre lämpad om chef och som omfattar drag som innebär att man kan fatta snabba beslut, rycka med sig andra och dra med sig andra.

Vissa personligheter kan entusiasmera andra och få alla att lyssna och följa. Detta medan andra personligheter har en mer tillbakadragen stil och inte alls vill stå i fören på skutan – trots att de har en förmåga att fatta rätt beslut.

En fråga som man kan ställa sig i samband med detta är följande: Vilken ledare väljer ni, den som drar med sig gruppen framåt och som fattar avgörande, snabba beslut på känsla eller den person som är noggrant analyserande och fattar beslut – långsammare – på ren fakta snarare än på magkänsla?

En ledarskapsutbildning gör skillnad

Som med allt annat: ledarskap kräver träning och en gedigen utbildning. Vi skulle säga att de personligheter som har tydliga drag och som passar för att bli ledare ger goda förutsättningar – men att dessa personer ändå måste finslipas innan de kan passa för att bli exempelvis en chef. Detsamma gäller för den motsatta personligheten: han/hon kan, trots de egenskaper som ligger personen i fråga i fatet, blir en utmärkt chef. Lösningen är att lära sig hur ett ledarskap ska se ut och detta genom att förkovra sig genom en ledarskapsutbildning.

En ledarskapsutbildning ger dels information om hur man ska hantera olika personligheter, hur man ska hantera vissa situationer, hur man ska ta hjälp av informella ledare i en grupp och hur man ska agera för att vinna förtroende och tillit. En ledarskapsutbildning – säg att den äger rum i Stockholm – tar ungefär ett år att genomföra och en viktig sak i sammanhanget är att den sker “bredvid”.

Som företagare kan du således välja att anmäla en anställd till en ledarskapsutbildning och där denne samtidigt – successivt – får ett ökat ansvar på jobbet. Hela tiden med sin ledarskapsutbildning pågående och som ett väl fungerande bollplank. Det här ger effekt där både den praktiska träningen ges och samtidigt blandas med nya infallsvinklar i form av teoretisk undervisning.

Anmäl din kandidat till en ledarskapsutbildning i Stockholm

Som sagt: man föds med egenskaper som är nyttiga att använda som en ledare. Ska du rekrytera en ny chef så bör du dock även se bortom en glad röst, en pigg utstrålning och de snabba besluten som tas av en specifik person. Det kan vara så att den blyge teknikern i hörnet i själva verket är den person som är bäst lämpad sett till dennes analytiska förmåga och förmåga att tänka innan han handlar.

Se över vilka alternativ som finns och anmäl den kandidat som du verkligen tror på till en ledarskapsutbildning. Det kommer ditt företag att tjäna på i framtiden.

Mer läsning: chefsutveckling.