Kategorier
Kontorsliv

Jobb utan fast arbetsplats

Många vill ha ett jobb utan fasta tider eller platser man måste förhålla sig till. Det här medför en hel del frihet – till exempel kan man resa medan jobbar, eller anpassa sitt schema i mycket hög grad för att till exempel möta familjens behov.

Men friheten kommer givetvis med ett ansvar. Många som börjar med dylika jobb lyckas inte med att producera tillräckligt mycket. Det kan krävas en del disciplin för att utföra stora mängder arbete (ofta efter deadlines).

Så vilka jobb man kan egentligen göra, utan att behöva resa sig från soffan?

Översättningsbyrå

Visst – platsfriheten gäller inte samtliga översättningsbyråer. Det är dock inte ovanligt idag att en översättningsbyrå är internetbaserad. På så vis kan man bestämma sitt eget schema och sin egen arbetsplats. Att bara börja jobba med översättning, utan utbildning eller erfarenhet, är dock svårt. Söker man arbete hos en översättningsbyrå kan de kräva just dessa två saker. Att kunna två språk räcker långt – men det krävs lite mer än så.

Förutom att kunna språken är det viktigt att känna till mål- och källspråkets kulturer. Ibland hjälper man till med att anpassa innehållet i ett specifikt dokument, snarare än att bara översätta texten. Att jobba på en översättningsbyrå är inte för alla – men många är mycket nöjda med det, och skulle inte vilja jobba med någonting annat.

Mötesbokare

Efterfrågan på mötesbokare är relativt hög idag, och många erbjuder möjligheten att jobba varifrån som helst i världen. De krav som ställs – vad gäller utrustning – är en stabil internetuppkoppling, en dator och ett headset. Vad arbetet går ut på avslöjas av titeln. Mötena som bokas kan vara på uppdrag av exempelvis rekryteringsföretag, PR-byråer eller finansbolag.

För att passa som mötesbokare bör man ha en fallenhet för försäljning. I många fall är lönen till stor del, eller helt, provisionsbaserad. För att kunna försörja sig gäller således att man får till många möten. Just det, att det inte är en fast lön, är något man bör sporras av, snarare än finna avskräckande.

Webblärare

Allt fler väljer idag att utbilda sig på distans. För det här krävs givetvis lärare som är tillgängliga vid datorn stora delar av dagarna. Att arbeta som webblärare innebär samma principer som när man arbetar som en lärare vid en fysisk skola. Vissa praktiska skillnader kommer dock givetvis att finnas.

Som webblärare ställs det ofta krav på att man har en utbildning. Vidare bör man ha kompetens inom de ämnen som kursen ska handla om. Det kan till exempel vara fråga om musik, bygg, kommunikation eller arkitektur.