Kategorier
Kontorsinredning

Att välja kontorsbelysning

kontorsbelysning-bordslampa
Det finns en rad grundläggande krav att ställa på kontorsbelysningen. Ljuset bör anpassas till arbetsuppgifterna, en skrivbordsyta kan behöva mer ljus än en mötes- och kommunikationsyta. Dessutom måste man planera för att undvika bländande direktljus, eller störande reflexer i skärmar och fönster.

Ett otillräckligt eller felaktigt riktat ljus leder inte bara till att personal får ansträngda ögon, men också till problem som nackstelhet och värk då många automatiskt anpassar kroppen efter ljuset, och på så vis intar olämpliga arbetsställningar.

Att tänka på vid val av kontorsbelysning

Upp till 80% av alla sinnesintryck får vi via synen. Att tillfredsställa ögats krav på god belysning är därför av största vikt för vår trivsel. Ljuset har därför en oerhört stor betydelse för vår arbetsmiljö.

Den som ser oskarpt eller undviker bländande direktljus eller reflexer spänner ofta nacke och axlar. De belastningsbesvär som kan uppkomma för individen är antingen ur en omedveten muskelspänning, eller genom att kroppen anpassar sig för att försöka sitta i en arbetsställning där ljuset blir med tillfredsställande.

Många som inreder och ljussätter kontor väljer ett lite gulare och varmare ljus. Per Nylén som skrivit boken Syn och belysning i arbetslivet (ISBN: 9789173651486) menar att detta är felaktigt. Ett lite blåare ljus sänker halterna av sömnhormon och skapar en piggare personal.

Om man fått till uppgift att ljussätta ett tomt rum är det en god idé att först försäkra sig om den kommande möbleringen. En skrivbordsyta där man skriver, skissar eller läser dokument behöver en bättre extrabelysning som är anpassad ändamålet. En skillnad kan ses mot öppna ytor, förvaringsytor eller kommunikationsytor, där kraven inte är lika höga.

Även kontorsinnehavarens ålder spelar en roll vid ljussättning. Äldre personer har ofta ett större behov av god ljussättning, än vad yngre har. En bra dialog med personalen i kontoret är en förutsättning för att kunna utföra individuella anpassningar.

Riktlinjer från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har utfört en tabell med lämpliga riktvärden för minsta belysningsstyrka som behövs i olika delar av kontoret. Man har då undersökt behovet både av en allmänbelysning och en specifikare platsbelysning. Värdet för belysningsstyrka mäts i enheten Lux.

Exempel ur Arbetsmiljöverkets rekommendationer för belysningsstyrka:

 • Arkivering, kopiering: Allmänbelysning 200 Lux. Platsbelysning 300 Lux.
 • Vanligt kontorsarbete: Allmänbelysning 300 Lux. Platsbelysning 500 Lux
 • Finare ritarbete: Allmänbelysning 500 Lux. Platsbelysning 1500 Lux.

Vanliga problem och hur man åtgärdar dem

För svag belysning:

 • Planera belysning utifrån platsens användningsområde.
 • Gör individuella anpassningar.
 • Åtgärda trasig eller smutsig belysning.

Flimrande eller trasig belysning

Ett underhåll krävs av belysningen i kontorsmiljö. På de flesta arbetsplatser finns rutiner kring detta, men i hemmakontoret kan det ibland vara lättare att en trasig eller uttjänt belysning blir kvar en längre period innan problemet åtgärdas.

Smutsig belysning

Smutsiga lampor ger en sämre belysning. Ta för vana att regelbundet göra rent ljuskällorna.

Direkt bländning

Lika dåligt som en för svag belysning, är det med en bländande. Med direkt bländning menas ett ljus som träffar ögat direkt från ljuskällan.

Bländande ljus kan ge upphov till huvudvärk och svidande ögon. Man kan också uppfatta det som svårare att titta på ett visst objekt, om man upplever ett bländande ljus. Är det bländande ljuset starkt, kan det vara svårt att se något alls.

För att undvika ett bländande direktljus kan man:

 • Undvika bländning med nya bättre armaturer.
 • Förse armaturer med speciella skydd för ett avbländande syfte
 • Rikta om ljuset
 • Placera om ljuset
 • Anpassa kontorsbelysningen individuellt efter dem som vistas där

Bländning genom reflexer

I många kontor är det vanligt att placera skrivbordet och datorn i närheten av ett fönster. Detta skapar ett skönt ljusinsläpp från fönstret, likväl som den arbetande kan koppla av med en utsikt. Närheten till fönster är dock en av de vanligaste skälen till uppkomna reflexer som bländar. Det kan vara fönsterljuset som reflekteras i bildskärmen, och de kan vara kontorsbelysning som skapar ljus som reflekteras tillbaka i fönsterglaset.

För att undvika störande ljusreflexer kan man tänka på att:

 • Placera datorn på så vis att inte fönsterljus eller annat ljus reflekteras i skärmen.
 • Placera datorn så att inte fönstret hamnar direkt bakom skärmen.

Problem med reflexer behöver dock inte enbart handla om datorskärmar och fönsterljus. Blanka ytor kan skapa reflexer från olika ljuskällor. Den som ansvarar för ljus och möblering av ett rum, får inte glömma bort hur dessa båda harmonierar med varandra.

Två tips för att undvika problem:

 • Blankare ytor kan bytas ut mot matta ytor, där reflexer inte uppstår.
 • Armaturer kan flyttas eller riktas om för att undvika störande bländning genom reflexer.