Kategorier
Kontorsliv

Konsekvenser av dålig ventilation

Att ha en god ventilation är viktigt i alla lokaler. Inte bara i hemmet, utan även på arbetsplatsen. Det gäller också helt vanliga kontor, och inte bara arbetsplatser där man hanterar farliga ämnen. Om ventilationen är dålig kan de boendes eller de anställdas hälsa påverkas negativt på lång sikt.

Ibland kommer symptomen smygande under lång tid, men om det är illa finns en risk att dessa effekter blir påtagliga och omedelbart märkbara. Den som upplever problem med ventilationen bör kontakta en ventilationsfirma för att få problemet åtgärdat så fort det är möjligt.

Ventilation på olika typer av arbetsplatser

Som nämnt i inledningen är ventilation på arbetsplatsen viktigt – precis som det är i hemmet. Hälsovådliga ämnen i luften är särskilt vanligt förekommande på många arbetsplatser där industriell verksamhet förekommer. Det här är ämnen som en vanlig bostadsrättsägare i t.ex. Stockholm inte stöter på i hemmet, och kan orsaka mer skada än de kemikalier som normalt finns i bostäder.

Det finns gränsvärden för ungefär 400 ämnen. Om halterna av dessa ämnen blir så höga att de överskrider gränsvärdet, finns en påtaglig risk för negativa effekter på hälsan. Det är främst i industriell verksamhet som det här är ett problem. Om det här problemet förekommer kanske det inte räcker med att anlita en ventilationsfirma – då krävs grundläggande förändringar i produktionsrutinerna.

Skolor och kontor

I dessa typer av verksamheter kommer föroreningarna i inomhusluften framförallt från byggnadsmaterial och människorna själva. Jämfört med gränsvärdena (som nämns ovan), är halterna av föroreningar ofta mycket låga. Men så är dock inte alltid fallet. I Stockholm, Göteborg och i andra i städer i landet har det kommit fram information om att ventilationen varit bristfällig. I sådana lägen har ofta en ventilationsfirma ringts in för att åtgärda problemen. Det här är särskilt allvarligt när det är skolor det handlar om.

I skolan såväl som jobbet kan det påverka hur bra man presterar. Unken luft kan leda till att man känner sig tröttare och att man får svårare att koncentrera sig. Det här kan vara besvärligt för alla som vistas i lokalerna, men är särskilt jobbigt för dem som har allergi eller astma. Luftföroreningarna påverkar än mer då och kan på sikt förvärra hälsotillståndet.

Den som har en lokal med unken luft – oavsett om den ligger i Stockholm, Göteborg eller någon annan stad – bör inte vänta med att ringa en ventilationsfirma. Är det just i en storstad som Stockholm eller Göteborg har man ofta många firmor att välja mellan, och kan säkerligen hitta någon som kan komma med kort varsel.