Det är inte alltid stämningen är på topp på ett kontor. Stress, sjukdom, interna stridigheter och konkurrens är alla faktorer som kan göra att stämningen på kontoret ibland kan sjunka ner mot nollpunkten. Att stämningen pendlar mellan bra och mindre bra hör väl till vanligheterna på de flesta kontor, men ibland har man att göra med medarbetare, och också chefer som bidrar till att göra det dagliga arbetet på kontoret till en plåga för medarbetarna. Märker man av sådana tendenser på kontoret gäller det som chef att man tar tag i situationen direkt, innan den eskalerar.

Dåligt uppförande på kontoret

Ibland kan stress och personliga problem göra att en medarbetare beter sig illa på kontoret. Att fara ut mot kollegor, snäsa av, vägra lyssna på vad du eller andra chefer säger är alla beteenden som kan bero på att man är slutkörd och upplever att man har svårt att klara sitt jobb. Ofta kan den anställde själv vara omedveten om hur andra upplever beteendet, och visa ånger när man som chef påpekar detta. Det bästa är att diskutera beteendet och dess orsaker direkt med den anställde utan att försöka göra en för stor sak av det.

Kan finnas många orsaker

Kanske upplever den anställde att hen har för mycket att göra. Detta får du som chef överväga; om personen har mer att göra än sina kollegor eller tar ett större ansvar får du kanske göra lite omfördelningar av arbetsuppgifterna. Men om personen inte har nämnvärt mer att göra än sina kollegor får du också förklara detta och be att personen tar tag i sitt beteende och visar bättring. Du måste göra klart att beteendet inte är önskvärt och att det kan leda till konsekvenser om personen fortsätter på samma spår.

Det kan också hända att en person beter sig illa för personlig vinning, genom att använda härskartekniker mot kollegor, eller till och med bedriva mobbning mot enstaka medarbetare. Här kan det vara svårt att agera som chef, visst måste man sätta ner foten och förklara att ett sådant beteende är oacceptabelt, men samtidigt kan det vara svårt att få en person som agerar på det sättet i vuxne ålder att ändra sitt beteende. En mobbare skyller ofta på dem han ger sig på, att de presterar dåligt, är dåliga förebilder på arbetsplatsen, inte passar in och så vidare.

Uppsägning av personliga skäl

Ibland kan man vara tvungen att förflytta en medarbetare, eller i värsta fall säga upp personen. Att avskeda en person på grund av att denne inte kan bete sig kallas för uppsägning av personliga skäl. Det innefattar misskötsamhet, svårigheter att samarbeta, arbetsvägran, trakasserier av medarbetare och så vidare. För att kunna avskeda en medarbetare på dessa grunder måste man först klart och tydligt gjort klart för denne att hen måste ändra sitt beteende, annars kommer det att leda till uppsägning av tjänsten.

Arbetsrättsjurist i Stockholm

Det här är ganska snårig terräng att beträda som chef, och vill man vara säker på att man gör allt rätt juridiskt, ska man kontakta en arbetsrättsjurist. En arbetsrättsjurist är specialist på det rättsliga förhållandet mellan arbetsgivare och anställda och kan reda ut precis vad som gäller i den specifika situationen. I Stockholm finns många advokatfirmor som erbjuder hjälp med arbetsrättsjuridiska frågor och du hittar lätt en arbetsrättsjurist som kan hjälpa dig när du står inför en svår situation med en av dina anställda. Mer info: https://www.arbetsrättsjuriststockholm.se.

Problem på kontoret? Anlita en arbetsrättsjurist