Kategorier
Kontorsmöbler

Möblera för en bra hälsa på jobbet

Modernt kontorDen 31 mars 2016 började nya arbetsmiljöregler att gälla för att minska den ohälsosamma stressen på våra arbetsplatser. En hel del av problemet med stress handlar förstås om arbetsbelastningen, mycket ska hinnas med på kort tid. Det handlar om bristen på återhämtning i det vardagliga arbetslivet. Men också om fel belysning och annan dålig ergonomi som är stressande för människan på lång sikt. Den fysiska arbetsmiljön, möbleringen och belysningen ska inte bli en påfrestning för den anställde. Då arbetar vi sämre och det företag vi är anställda på tjänar mindre pengar. Det är inte bra för någon av parterna helt enkelt.

Arbetsmiljöverket har räknat ut att människor som mår dåligt av stress har ett stort produktionsbortfall. På en arbetsplats med många anställda som får problem med stress, på grund av arbetsbelastning eller dålig ergonomi, är det här förstås stora pengar. Men det finns saker att göra.

Ergonomi i kontorslandskapet

Det är självklart att tunga lyft sliter på kroppens leder. Men många av oss arbetar i dag på kontor och där finns det andra skador att ta hänsyn till. Det finns en hel del forskning runt hur effektivt eller ineffektivt det är med kontorslandskap, jämfört med enskilda arbetsrum.

De flesta arbetar bättre om de har någorlunda lugn och ro runt omkring sig. Men alla arbetsplatser kan inte ordna enskilda rum till sina medarbetare, men det går att skapa rumskänsla ändå. Med bland annat rumsavskiljare, mobila väggar som kan flyttas och till exempel persienner. I dag finns kraftiga persienner som kan fungera nästan som ett ögonlock.
När den anställde behöver fokusera kan persiennen “blunda” och ta bort synintryck runt omkring. På så sätt får den som behöver lugn och ro mer stillhet omkring sig och kan rikta uppmärksamheten mot arbetet. Enkelt när det bara handlar om att persiennerna vid arbetsplatsen kan stängas!
När den anställde senare behöver kontakt med andra för att sköta arbetsuppgifterna öppnar man persiennerna igen för att få ögonkontakt.

Generellt kan man säga att en arbetsplats måste ha olika rum, eller olika delar i ett kontorslandskap som är anpassat så att olika led i verksamheten kan fungera. Människor som ska prata mycket i telefon måste ha möjlighet att prata något ostört. Dels för att kunna ge kunden ett vänligt och korrekt bemötande, men också för att inte störa sina arbetskamrater då telefonsamtalet hörs i lokalerna.

Volymen ofta bortglömd

När man planerar ett kontor eller annan arbetsplats är det lätt att glömma bort vilken volym det kommer att bli i lokalen. Arbetsledare eller andra ledare är kanske ensamma på plats för att tänka ut hur möblerna ska stå, vilka som behöver sitta nära varandra och vilka som behöver sitta mer avskilt. När man är några stycken i lokalen störs man inte av höga ljud men när väl verksamheten är igång kan det vara en helt annan sak.

För att få ner höga ljud i lokalerna så finns förstås ljuddämpande material att luta sig mot. Dels i taket och på väggarna. Men det finns också möbler i sig som dämpar ljud mer eller mindre bra. Allt i från stolar till skärmväggar. Sen är det självklart klokt att ha zooner på arbetsplatsen där det finns möjlighet att hålla möten, mer högljudda och kreativa samtal eller sociala samtal med kunder. På samma sätt är det bra att tänka in tystare avdelningar där anställda kan få koncentrera sig på enskilt arbete en stund under dagen.

Människor som arbetar nära varandra och har mycket utbyte under en arbetsdag bör förstås gärna sitta i närhet till varandra. Annars slutar det ofta med att arbetskamrater tröttnar på att ständigt göra små promenader mellan varandra och börjar ropa sinsemellan istället.

Dåligt ljus ger värk

Belysningen är mycket viktig och dessutom lite knepig eftersom den kan vara mycket individuell. En del tycker om att ha mer dämpat ljus kring sig medan andra blir trötta om de inte upplever fullt ljus i lokalen. Som tumregel behöver ofta äldre mer ljus än sina yngre kollegor för att se tillräckligt bra för att utföra sina arbetsuppgifter.

Om ljuset är för dåligt försöker vi människor ofta kompensera med våra kroppar. Vi försöker hitta arbetsställningar som gör att vi ska se bättre. Det går bra korta stunder men i fort ger det här spänningar i kroppen som sen leder till värk i muskler och leder.

Det kan låta som att belysningen är en svår nöt att knäcka på jobbet. Men det finns riktlinjer att följa för vilken sorts ljus som behövs i olika situationer och vid olika arbetsmoment. Arbetsmiljöverket har tabeller som bör användas på arbetsplatserna.

Sedan handlar förstås möbleringen också om färg och form. Stolar, soffor och bord ska ge trivsel. När vi trivs arbetar vi bättre.

Kategorier
Kontorslokaler

Så hittar du kontoret som passar just ditt företag

kontor

På dagens heta fastighetsmarknad kan det vara en utmaning att hitta det rätta kontoret till just ditt företag. En enkel kontorslokal i standardformat för ett vanligt tjänsteföretag är oftast inga större problem att hitta, där är utbudet ofta stort på grund av det stora utbudet och den snabba omsättningen.På dagens heta marknad, där vissa företag växer ur sina lokaler och behöver flytta till nåt större och andra tvingas lägga ned verksamheten efter att inte nått hela vägen fram och därför lämnar kontoret, är omsättningen stor. Det finns oftast ett stort utbud väl anpassade lokaler, även om det givetvis finns stora regionala och lokala skillnader.

Värre är det om ditt företag har några speciella krav eller behov. Det kan handla om att man behöver nära tillgång till verkstads- eller industrilokaler, där företagets produktion finns eller där kanske en viktig underleverantör har sina lokaler. Andra saker som kan försvåra för ett företag som är på jakt efter det rätta kontoret är att man behöver närhet till andra aktörer i samma bransch eller att man har speciella krav på logistiken eller lagerutrymmen.

Svår marknad i storstäderna

Att hitta det rätta kontoret i någon av storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö kan i vissa fall vara extra svårt, där är trängseln och konkurrensen om utrymmena som störst. Ett bra tips är att ta kontakt med ett kompetent företag som förmedlar kontor och har den kunskaper och den erfarenhet som behövs för att allt ska bli helt rätt för just din firma. Om du tar hjälp av en professionell fastighetsrådgivare, mäklare eller fastighetskonsult så minskar du risken att falla i någon av de många fallgropar som finns när man letar kontor.

Just när det gäller att hitta passande kontorslokaler så kan det vara värt att ta kontakt med en fastighetskonsult. Dessa gör i mångt och mycket samma arbete som en mäklare men har ofta större kontakter och med kunskaper när det gäller fastigheter inom den kommersiella marknaden. Vill du få en bra översikt över vad som finns tillgängligt på marknaden så är det också bra att anlita en fastighetskonsult, som har som jobb att ha den viktiga kollen på marknaden. Här kan du få hjälp att få tips och en tydlig uppfattning om vad som finns. Ett bra sätt för dig att slippa öda dyrbar tid på att leta efter just din kontorslokal – och som alla företagare vet är tid det samma som pengar. Konsulten kan dessutom ofta arbeta på ett mer opartiskt sätt än en traditionell fastighetsmäklare.

Allt går inte att anpassa

Alla kontorslokaler är givetvis inte anpassade till alla olika behov. Om du anlitar en fastighetskonsult så kan du få hjälp med att reda ut hur man på bästa sätt ska möta just dina specifika behov. Hur ser framtiden ut för ditt företag, kommer det att finnas behov av extra plats för expansion? Vilka lagerbehov finns? Viktigt är också att fundera på IT-strukturen, vilka behov har just ditt företag? Antalet anställda, vilken bransch du arbetar i, behoven av närhet till kunderna är andra faktorer som du bör gå igenom när du tar hjälp att hitta ett kontor.

Gör en ordentlig planering i samarbete med fastighetskonsulten eller mäklaren, då kommer du garanterat att få en lättare resa genom kontorsdjungeln.

Mer information om detta kan du få via Mäklarförbundet http://www.maklarsamfundet.se/ och http://www.fastighetssverige.se/.

Kategorier
Kontorsinredning

Att välja kontorsbelysning

kontorsbelysning-bordslampa
Det finns en rad grundläggande krav att ställa på kontorsbelysningen. Ljuset bör anpassas till arbetsuppgifterna, en skrivbordsyta kan behöva mer ljus än en mötes- och kommunikationsyta. Dessutom måste man planera för att undvika bländande direktljus, eller störande reflexer i skärmar och fönster.

Ett otillräckligt eller felaktigt riktat ljus leder inte bara till att personal får ansträngda ögon, men också till problem som nackstelhet och värk då många automatiskt anpassar kroppen efter ljuset, och på så vis intar olämpliga arbetsställningar.

Att tänka på vid val av kontorsbelysning

Upp till 80% av alla sinnesintryck får vi via synen. Att tillfredsställa ögats krav på god belysning är därför av största vikt för vår trivsel. Ljuset har därför en oerhört stor betydelse för vår arbetsmiljö.

Den som ser oskarpt eller undviker bländande direktljus eller reflexer spänner ofta nacke och axlar. De belastningsbesvär som kan uppkomma för individen är antingen ur en omedveten muskelspänning, eller genom att kroppen anpassar sig för att försöka sitta i en arbetsställning där ljuset blir med tillfredsställande.

Många som inreder och ljussätter kontor väljer ett lite gulare och varmare ljus. Per Nylén som skrivit boken Syn och belysning i arbetslivet (ISBN: 9789173651486) menar att detta är felaktigt. Ett lite blåare ljus sänker halterna av sömnhormon och skapar en piggare personal.

Om man fått till uppgift att ljussätta ett tomt rum är det en god idé att först försäkra sig om den kommande möbleringen. En skrivbordsyta där man skriver, skissar eller läser dokument behöver en bättre extrabelysning som är anpassad ändamålet. En skillnad kan ses mot öppna ytor, förvaringsytor eller kommunikationsytor, där kraven inte är lika höga.

Även kontorsinnehavarens ålder spelar en roll vid ljussättning. Äldre personer har ofta ett större behov av god ljussättning, än vad yngre har. En bra dialog med personalen i kontoret är en förutsättning för att kunna utföra individuella anpassningar.

Riktlinjer från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har utfört en tabell med lämpliga riktvärden för minsta belysningsstyrka som behövs i olika delar av kontoret. Man har då undersökt behovet både av en allmänbelysning och en specifikare platsbelysning. Värdet för belysningsstyrka mäts i enheten Lux.

Exempel ur Arbetsmiljöverkets rekommendationer för belysningsstyrka:

 • Arkivering, kopiering: Allmänbelysning 200 Lux. Platsbelysning 300 Lux.
 • Vanligt kontorsarbete: Allmänbelysning 300 Lux. Platsbelysning 500 Lux
 • Finare ritarbete: Allmänbelysning 500 Lux. Platsbelysning 1500 Lux.

Vanliga problem och hur man åtgärdar dem

För svag belysning:

 • Planera belysning utifrån platsens användningsområde.
 • Gör individuella anpassningar.
 • Åtgärda trasig eller smutsig belysning.

Flimrande eller trasig belysning

Ett underhåll krävs av belysningen i kontorsmiljö. På de flesta arbetsplatser finns rutiner kring detta, men i hemmakontoret kan det ibland vara lättare att en trasig eller uttjänt belysning blir kvar en längre period innan problemet åtgärdas.

Smutsig belysning

Smutsiga lampor ger en sämre belysning. Ta för vana att regelbundet göra rent ljuskällorna.

Direkt bländning

Lika dåligt som en för svag belysning, är det med en bländande. Med direkt bländning menas ett ljus som träffar ögat direkt från ljuskällan.

Bländande ljus kan ge upphov till huvudvärk och svidande ögon. Man kan också uppfatta det som svårare att titta på ett visst objekt, om man upplever ett bländande ljus. Är det bländande ljuset starkt, kan det vara svårt att se något alls.

För att undvika ett bländande direktljus kan man:

 • Undvika bländning med nya bättre armaturer.
 • Förse armaturer med speciella skydd för ett avbländande syfte
 • Rikta om ljuset
 • Placera om ljuset
 • Anpassa kontorsbelysningen individuellt efter dem som vistas där

Bländning genom reflexer

I många kontor är det vanligt att placera skrivbordet och datorn i närheten av ett fönster. Detta skapar ett skönt ljusinsläpp från fönstret, likväl som den arbetande kan koppla av med en utsikt. Närheten till fönster är dock en av de vanligaste skälen till uppkomna reflexer som bländar. Det kan vara fönsterljuset som reflekteras i bildskärmen, och de kan vara kontorsbelysning som skapar ljus som reflekteras tillbaka i fönsterglaset.

För att undvika störande ljusreflexer kan man tänka på att:

 • Placera datorn på så vis att inte fönsterljus eller annat ljus reflekteras i skärmen.
 • Placera datorn så att inte fönstret hamnar direkt bakom skärmen.

Problem med reflexer behöver dock inte enbart handla om datorskärmar och fönsterljus. Blanka ytor kan skapa reflexer från olika ljuskällor. Den som ansvarar för ljus och möblering av ett rum, får inte glömma bort hur dessa båda harmonierar med varandra.

Två tips för att undvika problem:

 • Blankare ytor kan bytas ut mot matta ytor, där reflexer inte uppstår.
 • Armaturer kan flyttas eller riktas om för att undvika störande bländning genom reflexer.
Kategorier
Kontorsflytt

Kontor 2003 – Riktlinjer vid kontorsflytt

kontors_flytt

Är kontoret för litet för er verksamhet och en kontorsflytt något som väntar inom någon månad? Se till att det flyttföretag som anlitas följer ”Kontor 2003”. Det skapar en trygghet både för er som företag och för det flyttföretag som anlitas.

Allt fler företag och människor söker sig till Stockholm. Tillströmningen av personer som vill flytta hit varje år har länge varit större än tillgången på bostäder – vilket är en av orsakerna till den enorma prisutveckling som skett på bostäder i huvudstaden.

Även fler och fler företag vill flytta till Stockholm och efterfrågan på kontorslokaler är stora. Många gånger får företagen först nöja sig med ett mindre passande kontor till man hittar något bättre. Detta stämmer även in på bostadsmarknaden där många bor i tillfälliga bostäder i väntan på något bättre. Denna situation gynnar bland annat flyttföretagen i Stockholm som får allt mer förfrågningar, enligt företag inom branschen.

Som företag kan man lockas att jämföra priserna hos flyttföretagen för att sedan välja det billigaste alternativet. Men man ska aldrig tumma på kvalitén och därför alltid se efter att flyttföretaget följer ”Kontor 2003”. Riktlinjer som de flesta flyttföretag i Stockholm (som vänder sig mot kontorsflytt och företagsflytt) följer. Här finns ett sådant.

Kontor 2003

Kontor 2003 består av allmänna bestämmer som gäller vid flyttning av kontorsinventarier. Riktlinjerna är fastställda av SÅ, Svenska Åkeriförbundet, i samarbete med SMF, Sveriges Möbeltransportörers Förbund.

Det består av sammanlagt 14 punkter vilka exempelvis är:

Tillämplighet– Här framgår hur reglerna bör tillämpas och när fraktföretaget har ansvar över själva kontorsflytten. En tydlighet som gör flytten enkel gällande en ansvarsfördelning.

Uppdragets omfattning – Här presenteras vad som ska flyttas och vad som inte ska flyttas enligt branschreglerna. Exempelvis ingår inte nedmontering av möbler eller demontering av datorer. Självklart kan man köpa till denna tjänst men då ska det framgå skriftligt i ett annat avtal.  Med omfattning menas alltså vad som kunden kan förvänta sig att blir flyttat och ordnat i en kontorsflytt.

Ekonomi – Det finns inte några regler för vad kontorsflytten får kosta. Däremot hur priset bör presenteras. Detta genom fast pris eller löpande pris. Men det finns även möjlighet att betala ”per flyttad enhet” vilket kan sägas vara provisionsbaserad ersättning.  I reglerna står vilka rättigheter som flyttföretaget har om de tror att de inte kommer få betalt enligt avtal m.m.

Läs igenom Kontor 2003 inför nästa kontorsflytt så du är införstådd i vad branschreglerna säger. Välj sedan ett företag som följer dessa riktlinjer. Framförallt minskar det risken för framtida juridiska problem.

Kategorier
Kontorsinredning

Persienner för ett flexibelt kontorshav

persienner_kontor

Många företag arbetar i dag med sin personal i ett kontorshav. En sådan lösning har många fördelar. Det kan skapa gemenskap, ge överblick och kräver förstås få rum. Men kontorshavet har också sina begränsningar och kan skapa stress hos personalen, bland annat genom hög ljudvolym. Med mycket aktivitet runt omkring sig kan det vara svårt för den enskilde medarbetaren att hålla fokus på sina arbetsuppgifter en hel arbetsdag.

Många skulle vilja ha möjlighet att växla mellan kontorshavets gemenskap och en mer avskild arbetsplats. Då kan persienner i rummet vara en god hjälp.

Persienner använder vi oftast i våra fönster för att stänga ute solens ljus som stör blicken i datorskärmen på jobbet. Men persienner kan också fungera bra som rumsavskiljare. En kraftig persienn av trä kan på ett snabbt och enkelt sätt skapa känslan av en vägg vid de tillfällen när det behövs. När en grupp av arbetskamrater tröttnat på att se och höra allt runt omkring sig på eftermiddagen, kan en persienn hjälpa dem att hålla fokus de sista timmarna av arbetsdagen.

I dag finns en lång rad persienner som kan fungera som avskiljare för ett rum. Det finns många olika storlekar och material att välja bland.

Ett exempel är frihängande persienner i trä som finns i lätta varianter men också tyngre där lamellerna går att vinkla fram och tillbaka beroende på hur mycket personalen vill stänga ute eller öppna upp runt omkring sig.

Det är vanligt att persiennerna är uppbyggda med horisontella lameller. Men i dag finns också många varianter av persienner som är uppbygga av lodräta lameller, till exempel i ljust halvtransparent tyg. Ljusa lätta rumsavskiljare av den här typen signalerar ofta en mildare avgränsning. Vilken persienn ditt företag väljer beror förstås på vilka behov ni har på just eran arbetsplats.

Motordrivet för det stora företaget

Många persienner har i dag draglinor för att reglera mellan stängt och öppet läge. Men det går också att köpa persienner som drivs av motor, vilket kan vara att föredra på stora arbetsplatser där persiennerna har till uppgift att skärma av större ytor.

Att använda persienner i inredningen på en arbetsplats är ett enkelt sätt att ge arbetets lokaler fler funktioner. Ett mötesrum med glasväggar blir med hjälp av persienner lätt ett rum för fler olika typer av möten. Ni på arbetsplatsen kan själva bestämma vilken typ av möte som kräver öppet glas, helt eller delvis fördragna persienner. Persiennerna gör lokalerna mycket mer flexibla och era rum blir på så sätt mer användbara.

Kategorier
Kontorsstädning

Med proffsstädare på kontoret  kan du sköta ditt

kontorsstadning

Töm pappersinsamlingen. Fixa rent på toan. Ställ in disken. Torka av konferensbordet. Rensa witheboard-tavlan. Sätt i gång diskmaskinen. Byt toner i skrivaren. Köp frukt. Fixa nytt kaffe, toapapper och spritpennor.

Varje kontor har en lång rad småsaker som måste fixas för att vardagen ska fungera. Förr var det vanligt att det fanns vaktmästare på var och varannan arbetsplats. De som skötte markservicen, allt-i-allon som fixade det praktiska så att de andra kunde sköta sitt. I dag har många arbetsplatser sparat in på vaktmästarfunktionen. Men sysslorna finns kvar. Personalen får själv lösa många såna frågor, allt från att tvätta företagsbilen till att felanmäla skrivaren när papper trasslat sig eller tonern är slut.

Kontorsstäd mer än bara städ

Vad många företagare inte tänker på är att de firmor som sköter kontorsstädningen skulle kunna hjälpa till med fler praktiska göromål. I dag finns många olika städföretag som kan erbjuda både städhjälp och serva kaffeautomaten. De kan leverera kontorsmaterial , köpa fruktkorgen till personalen, fixa fredagsfikat, vattna blommor och hjälpa till med möblering när det behövs.

Kontorsstädning kan bokas en speciell dag (eller dagar) i veckan. Det kan vara mycket avlastande för din personal att veta att om en eller ett par dagar kommer hjälpen som kan fixa småproblem på jobbet.

Bättre relationer mellan jobbkompisarna

Knappt någon tjänsteman har en arbetsbeskrivning där det står att han eller hon ska hjälpa till med städningen på jobbet. När t ex pappersservetter, sockerbitar till kaffet eller kontorspapperet tar slut blir det upp till “någons goda vilja” att fixa det. Tyvärr brukar det ofta bli samma person, eller ett par personer som tar på sig det här var enda gång eftersom ingen annan tycker att de har tid. Det kan kännas betungande och frustrerande att plötsligt alla räknar med att “just jag” ska fixa praktiska problem var enda gång. Det stör arbetsrelationen till kompisarna på jobbet.

Genom att köpa kontorsstädning som utökas till lätta “vaktmästar-sysslor” får du mer trivsel på jobbet och dessutom mer gjort.

Det är lätt hänt att otydliga frågor, som vilket ansvar anställda själva ska ta för ordning och reda, blir konflikt på jobbet. Du som leder ett företag känner säkert igen det här! Att de stora visionerna tar bara en halvdags-konferens att diskutera. Men kylskåpet pratar ni om varenda dag!

Det här är frågor som sällan blir klara genom diskussioner. Men det går förstås att lösa rent praktiskt genom att köpa hjälpen från ett professionellt företag som sköter kontorets städning och kan lägga till fler tjänster. Det är vanligt att städföretag kan erbjuda det idag.

Kategorier
Kontorslokaler

Entresolplan smart lösning för trånga lokaler

tight_kontor

Har ditt företag växt så mycket att din personal och dina produkter knappt ryms längre? Växande företag kan ha svårt att hitta nya lokaler som passar för verksamheten. Vad få tänker på är att det ofta går att bygga på höjden inomhus.

Med ett så kallat entresolplan använder man sig av de lokaler man redan har och bygger ett till våningsplan under samma tak. Det kräver förstås att lokalen i sig redan har en viss takhöjd. Men i många lokaler går det i dag att bygga till ett våningsplan istället för att behöva flytta.

Billigare än att bygga ut

Med ett entresolplan slipper du och ditt företag lägga pengar på att bygga tak, golv och väggar. Taket och väggarna har ni ju redan och med ett entresolplan, som ger ytterligare ett våningsplan i era befintliga lokaler – så räcker det i princip med ett golv till och en trappa eller två.

Det blir självklart mycket billigare än att slå ut väggar och bygga både nya väggar och tak som ska stå emot väder och vind.

Ett nytt våningsplan kan rymma såväl personal som produkter och lagerutrymme. Ett entresolplan kan vara precis det du behöver för att slippa flytta din företag och istället kunna stanna kvar i lokaler som ni egentligen redan trivs i och som fungerar bra. Det enda du behöver är bara lite mer utrymme.

Markfrågan inget problem

Ofta kostar det en hel del att bygga ut. Bara tillgång till mer mark är ju en fråga i sig och en kostnad som måste lösas. Om du ens får mer mark att bygga ut på. I de större städerna är det ofta trångt om utrymmet och inte alls självklart att ett företag som behöver mer mark intill sin nuvarande byggnad kan få det.

Ett entresolplan är inte heller lika mycket av en chansning som helt nya väggar och tak. Skulle det visa sig i framtiden att ditt företag kan fungera på färre kvadratmeter igen, ja då har du inte kastat bort stora pengar på en utbyggnad som senare visar sig bli överflödig. Med ett entresolplan skapar du mer yta på ett smart sätt utan att behöva ta stora risker.

Gratis skiss och kostnadsförslag

De firmor som gör entresolplan är vana att arbeta med skisser till sina kunder. De kan ofta göra besök på plats och på så sätt får du en bedömning av just ditt läge. En entresolplan-firma kan ta mått, med till exempel laser, för att sedan visa dig ungefär vilken typ av våningsplan som är möjligt att sätta upp i just din lokal. Det är inte ovanligt att kunderna får en första skiss med ett kostnadsförslag gratis. Så då kan du i lugn och ro ta ställning för om det här är något för dig.

Kategorier
Kontorsinredning

Bättre akustik på kontoret

akustiktak på kontor
Hur mycket man blir påverkad av distraherande ljud varierar kraftigt från person till person. Men de allra flesta arbetar betydligt bättre om de får det lugnt och tyst omkring sig. Därmed har företag med öppna kontorslandskap mycket att vinna på att skapa så bra akustik som möjligt. Detta genom att jobba med ljudabsorberande material både på tak, väggar och på de olika kontorsplatserna.

Taket – Akustiktak

De som vill skapa en mjukare och behagligare akustik bör i nästan alla tillfällen börja med att lägga pengar på akustiktak. Det ger ”mest effekt för pengarna”. Dessutom lägger akustiktaket grunden för att en bättre ljudnivå ska kunna skapas på arbetsplatsen. De som exempelvis enbart köper in ljudabsorberande skärmar (läs mer nedan) kommer inte få speciellt stor effekt om taket inte är ljudisolerat. De bägge tillsammans ger däremot ett mycket bra resultat.

Ett akustiktak reducerar ljudnivån på två sätt. För det första sänker taket den allmänna ljudnivån genom att ljudet inte studsar i taket som det kan göra med ett hårt tak. För det andra reducerar det även hur långt bort ljudet hörs i lokalen. Med andra ord hur högt man måste prata för att personen i andra änden av rummet tydligt ska höra vad som sägs.

Här är det noga att man väljer ett tak i den tjocklek som det finns behov av. Rent generellt gäller regeln att ju tjockare akustiktak desto mer ljuddämpning. En vanlig tjocklek är 40mm men det finns även upp till 100mm.

Väggarna – Ljudabsorbenter eller lamellgardiner

Till skillnad mot i ett hem så är det betydligt mindre möbler och inredning på väggarna på ett kontor. Det gör att väggarna till stor del är orsaken till en dålig akustik. I och med att ljudet studsar mot väggarna skapar dessa en slags ”förstärkning” och möjlighet för ljudet att vandra längre bort från källan.

Genom att sätta upp ljudabsorbenter på väggarna motverkas detta effektivt. En rekommendation är att sätta dessa på mellan 20% och 40% av den totala väggytan. Mer än så brukar vanligtvis inte krävas för att det ska ge ett gott resultat.

Även på dessa skivor är tjockleken generellt avgörande. För bra effekt bör den vara, i likhet med akustiktaket, 40mm.

Ett alternativ är att helt enkelt sätta upp bokhyllor, skåp och annat mot väggarna. Dessa fungerar utmärkt som ljudabsorbenter i det fall som de är öppna. Är det skåp där dörrarna stängs blir effekten ungefär som med en vägg och ljudet absorberas i minimal utsträckning.

Är det stora glasytor eller spegelytor kan lamellgardiner hängas upp framför dessa. Fördelen med dessa är att de absorberar ljud men ändå kan släppa igenom ljus.

Kontorsplatserna – Ljudabsorberande skärmar

Ljudabsorberande insatser på tak och väggar skapar en generell ljuddämpning i hela rummet. Men ibland behöver man även gå ner på detaljnivå och se hur ljudet kan isoleras mellan olika delar av rummet. Detta är tydligt i kontorslandskap där många personer sitter i ett större rum med enbart en avgränsande skärm mellan sig.

I och med att det enbart är en skärm som skiljer medarbetarna åt bör man lägga mer pengar på den och välja en ljudabsorberande skärm. De skapar en betydligt bättre ljudnivå och akustik på den enskilda kontorsplatsen. Framförallt minskar dessa skärmar ljudet att nå långt.

Det finns en hel del olika modeller av kontorsskärmar att välja mellan och man bör därmed vara noga med att kontrollera dess ljudabsorberande funktion. Att välja att montera en hård plastskiva med ett överdragstyg bör alltså inte vara ett alternativ.

Tjockleken på skivan ska vara minst 40mm (skrivbordsskärm) och vara tillverkad av material som är speciellt framtagen för att skapa en bättre kontorsakustik. Är det en skärm som står på golvet bör man välja minst 50mm.

För bäst effekt bör man även välja ljudabsorberande skärmar som är så breda och höga som är möjligt utifrån vad som är praktiskt och estetiskt på kontoret. Det blir helt enkelt en avvägning mellan att skapa så bra akustik som möjligt samtidigt som det ska vara praktiskt genomförbart och funktionellt för medarbetarna.

Men kom ihåg – Tak först, sen väggar, sen detaljnivå. Det ger bäst effekt.