Kategorier
Okategoriserade

Vad har en redovisningsekonom i lön?

Vad har en redovisningsekonom i lön? En redovisningsekonom erbjuder en ovärderlig tjänst för många företag och enskilda näringsidkare. Detta i form av att man sköter alla inbetalningar, utbetalningar, betalar arbetsgivaravgifter, betalar skatter och ser till att moms redovisas och betalas in i tid. Dessutom så gör man årligen ett bokslut och analyserar varför saker har gått som det gått och vad som eventuellt kan göras annorlunda. En redovisningsekonom ser, kort sagt, till att rörelsen flyter på rent ekonomiskt och rent administrativt – något som gör att företaget kan fokusera fullt ut på den huvudsakliga verksamheten. Lönen ligger på – i medel – på 35.400 kronor i månaden.

Vi kan emellertid säga att det finns goda möjligheter att tjäna mer pengar. Detta dels som en följd av att en redovisningsekonom och en prognos för framtidens behov av sådana ser väldigt ljus ut. Många företag kommer även i framtiden att behöva hjälp från redovisningsekonomer och det finns även nu god chans till full sysselsättning. Dels så kan man även dela in yrket i två steg.

Det lägre steget – baserat på arbetsuppgifter – innebär en lägre lön. Tar man sig vidare till nästa steg så väntar dels större utmaningar och dels också mer pengar i lönekuvertet som kommer varje månad. Vi förklarar dessa steg närmare:

Två steg och nivåer för en redovisningsekonom

Om vi snabbt tittar på lönen och arbetsuppgifterna för de båda steg och nivåer vi ovan nämnde så ger följande punkter en bra bild av vad vi menar:

Steg 1 Här ligger medellönen mellan 31.000 till 38.000 kronor i månaden och arbetsuppgifterna innebär att man som redovisningsekonom gör sammanställningar, analyserar, gör olika utvärderingar och ställer framtidsprognoser. Det kan även innebära att man bedömer exempelvis påverkan från både interna och externa faktorer. I det här steget kan man även få sköta budgeten, redovisning, ge ekonomisk rådgivning, deklarera samt lämna årsbokslut.

Steg två I det här steget så ligger lönen från 38.000 kronor och uppåt. Här är arbetsuppgifterna mer komplexa och svårdefinierade. Vi kan nämna omfattande omvärldsanalyser, ekonomisk planering, analyser av olika marknader och så vidare. Till detta så adderas även några av de tjänster som inkluderas i det ovan nämnda steget.

Hur kan lönen påverkas positivt?

Det finns punkter som kan höja lönen för en redovisningsekonom. Innan vi visar på dessa så ska vi även nämna att var man bor och var man arbetar påverkar vilken lön man får. Det förra – var man bor – kan vara svårare att ändra på än att byta arbetsplats.

Idag kan mycket skötas online och på distans. Därför kan man söka arbete även i andra städer. Att byta jobb – eller söka andra – kan vara ett bra sätt att få en mer marknadsmässig lön. Det gäller i alla branscher. Med det sagt så är följande punkter att anse som positiva vid en löneförhandling:

  • Stor efterfrågan. Finns det en stor efterfrågan efter dina spetskunskaper så kommer det att synas på din lön.
  • Erfarenhet. Har du erfarenhet – av många olika uppgifter – så är du mer attraktiv för företag.
  • Du är flexibel. Kan du arbeta på ett mer flexibelt sätt så är det positivt.
  • Du har specialkunskaper. Det kan vara en fördel att vara nischad mot ett specifikt område. I synnerhet om det handlar om så kallade heta branscher.

Läs mer på https://www.redovisningsbyrån.nu

Kategorier
Okategoriserade

Behöver du kontorsstädning?

Har du företag i Solna och behöver kontorsstädning? Då finns det ett 20-tal sådana städfirmor som erbjuder kontorsstädning i Solna. Ska man kunna välja den som är bäst lämpad för arbetet, kan man ju alltid börja med att googla ”kontorsstädning Solna”. Då bör man få några sådana förslag av Googles sökmotor där någon städfirma har angett att de arbetar med kontorsstädning och att de dessutom arbetar i Solna.

Be om offert och referenser

Sedan är det bara att ta kontakt, och be några, tre, fyra om att få en offert och referenser till hur de arbetar med kontorsstädning. När man har fått det, är det bara att jämföra dem och välja någon som man tycker är bra. Det finns oftast alltid någon städfirma som tar mycket lite betalt. Det är alltid lite knivigt om man anlitar någon som tar märkbart mindre betalt än alla andra. Antingen ger de inte tillräckligt höga löner till sina städare – och vill man verkligen bidra till en situation där städare inte får riktigt betalt, eller så tar de så lite, att de inte riktigt heller städar. Det innebär att de kanske tänker att kunden får det som kunden betalar för; betalar man inte så mycket, får man heller inte städat så mycket. Och får man inte städat av en städfirma, kan man ju undra, varför man ens ska anlita någon som knappt städar?

Anlita städfirma för kontorsstädning i Solna

Därför bör man helt enkelt välja bort de slags städfirmor som knappt tar betalt. Då är det istället bättre att faktiskt ta betalt och faktiskt städa, så att alla parter blir nöjda. Eller hur? Det är ju bra mycket roligare att anlita en städfirma som vill städa, som vill göra ett bra arbete i från sig och som ser det som sin stolthet att lämna efter sig ett riktigt fint, rent och väl städat kontor, eller hur? Här kan man läsa mer om ett städbolag som tänker just så, på: https://kundia.com/kontorsstadning-solna.

Kategorier
Okategoriserade

Tips för att städa toaletten på kontoret

Städa toaletten på kontoret – behöver man det och i så fall hur ofta? Det är klart att en toalett på kontoret behöver städas och gällande frekvens så kan vi, rent generellt, säga att många företag skulle må bra av mer regelbunden städning.

Detta av den enkla anledningen att en ohygienisk toalett kan leda till sjukdomar och att sjukdomar i sin tur dels minskar produktion och omsättning samt bär på höga kostnader. Dessutom så handlar det om ren trivsel. Smutsiga ytor skapar vantrivsel och vad gäller toaletter så är det extra viktigt med renlighet. Det ska inte behöva vara som på vissa arbetsplatser där anställda drar sig för att besöka toaletten då de anser att dessa är ohygieniska, smutsiga och allmänt äckliga.

Skapa goda vanor på företaget

Ett tips är att man försöker implementera vikten av städning hos varje enskild individ. Goda vanor leder till renare toaletter och ger man som chef rätt verktyg till sina anställda så blir också toaletterna betydligt trevligare att besöka. Med rätt förutsättningar menas att man alltid ser till att det finns rengöringsmedel – exempelvis WC-Rent – i närheten, att det finns en fräsch toalettborste samt att det finns skursvampar att använda för att rengöra handfaten.

Till detta ska även speciella kärl finnas för hantering av exempelvis bindor och tamponger samt se till att det finns nya påsar att lägga i papperskorgarna vid behov. Man kan inte kräva att folk ska hålla efter om man samtidigt inte ger rätt förutsättningar för dem att göra så.

Män – sitt ner på toaletten!

I de flesta fall så ska man undvika att generalisera och dra alla över en och samma kam. Vad gäller toaletter så kan man i många fall kringgå den regeln och skilja på män och kvinnor. Detta av den enkla anledningen att det ofta är män som grisar ner allra mest – som en direkt följd av att de prompt måste stå upp i samband med sina toalettbesök.

Det företag som lyckas föra in ett totalt stå-stopp för män i samband med att de går på toaletten kommer att se en avsevärd skillnad gällande hygien och städning. Män skvätter i samband med att de kissar och i många fall så kan man även sätta stora frågetecken kring huruvida en del killar överhuvudtaget kan sikta?

Här finns det dessutom ett medicinskt värde att ta i beaktning: faktum är att en stående ställning inte alls tömmer blåsan på samma sätt som om man sitter. På sikt kan detta öka risken för problem med prostatan och där finns således ett starkt argument att använda även på den mest inbitna alfahannen på kontoret. Vänligen: buss eller toalett saknar betydelse – man sitter ned och sköter sitt.

En städfirma kan städa toaletten på kontoret

En tredje anledning till varför toaletter på kontor ofta är i ett sämre hygieniskt skick än vad man önskar handlar om brist på professionell städning. Det vill säga att företaget snålar in på kontorsstädning i allmänhet och på toalettstädning i synnerhet. Här finns inga ursäkter överhuvudtaget. Det är bara att återgå till textens början och se till hur mycket sjukfrånvaro påverkar omsättning och produktion.

De få kronor man vinner initialt på att minska städningen på kontoret kan i slutändan kosta det dubbla sett till att folk blir sjuka eller att de, helt enkelt, jobbar sämre som en följd av att de inte trivs på sin arbetsplats. Är det verkligen värt det och är det inte bättre att snarare öka på städningen än att minska på den? Vi skulle säga att man i många fall får en mer produktivt och trivsam arbetsplats om man väljer det senare alternativet. Bättre städning ger bättre arbetsplatser, så enkelt är det.

Kategorier
Okategoriserade

När du ska flytta på Östermalm

Har du kontor på Östermalm? Om man har ett kontor med anställda, kommer man förr eller senare att behöva anlita ett städbolag eftersom det snabbt blir smutsigt på en arbetsplats som man använder varje vardag. Ska man sedan flytta, är det behändigt att anlita samma städfirma som man annars anlitar för sin kontorsstädning.

Det är inte alla städfirmor som utför andra saker än till exempel kontorsstädning, storstädning, flyttstädning, trappstädning eller något förutom det. Men ibland kan man hitta ett städföretag som kan tänka sig att erbjuda fler tjänster som att till exempel ansvara för kaffeinköp, fruktinköp, tvätt av mattor och gardiner, om man vill det. 

Anlita samma firma som man brukar

Om man sedan vill flytta kontoret någonstans på Östermalm kan man behöva en flyttstädning. Då kan detta vara bra att anlita samma städfirma som man redan har förtroende för och som man vet, klarar av att städa på sådant sätt att alla inblandade blir nöjda. Ska man flytta kontoret från det ena stället till det andra, är det mycket viktigt att även flyttstädningen blir så bra att hyresvärden blir nöjd.

Agera vaktmästare och ta hand om fler saker

Om en städfirma även kan ta hand om sopor är kanske inte så konstigt. Det är ju bara naturligt. Men det kan finnas behov av att städfirman kan utföra fler tjänster, som att även köpa in kaffe, te och frukt som kanske behövs på kontoret. En del städfirmor kan till och med tänka sig att ta ansvar för själva lokalerna och erbjuda vaktmästartjänster, som att öppna dörrar, eller se till att dörrar och fönster är larmade på rätt sätt, när ingen är där.

När man ska flytta kontoret

Ska man någon gång flytta kontoret kan man behöva hjälp med både packning, flytt och flyttstädning. Har man då en städfirma som man har ett bra samarbete med, kan man anförtro städfirman att även ta hand om flyttstädningen. Det brukar ju ställas höga krav på en flyttstädning; att den ska vara noggrann och att alla fönster är putsade och lokalen ska vara tömd. Här kan du läsa mer: https://skarings.se/flyttstadning-ostermalm.

Kategorier
Okategoriserade

Rena miljöer skapar mer kreativitet

Det är märkligt detta med kreativitet. Kreativiteten föds ju inom oss, i hjärnan. För att bli kreativa behöver vi fantasi. Den som har en rik fantasi har ofta förmågan till stor kreativitet. Och ser man på vilka som har störst fantasi, bör man gå till barnen. De besitter oftast störst fantasi och har en förmåga till lek som kräver stor fantasi.

När är barn som mest kreativa?

Alla föräldrar som har barn och någon gång har städat i deras rum, har säkert varit med om det; så snart barnen kommer in i sitt rum och ser att det är städat, då kommer kreativiteten fram. Det är när föräldrarna har städat barnrummet som barnen kommer på en massa roliga lekar och drar fram sina leksaker. Vad beror det på? Är det så att ordning och reda, får barnen att se vilka möjligheter barnet har till lekar av olika slag?

Är det lika med kontor och arbeten?

Är det på samma sätt med oss vuxna – att vi behöver rena och fina arbetsmiljöer för att blir kreativa? I vilket fall, behöver vi fina och rena arbetsmiljöer för att kunna arbeta. Ser man inte vilka papper som man har på sitt skrivbord, blir det svårt att arbeta. Har man en smutsig miljö, tappar man lusten att sätta igång med sitt arbete. Då kanske man hellre börjar sin arbetsdag med att städa sin arbetsplats.

Se till så personalen är frisk

Rena arbetsmiljöer kan bli smitthärdar. Har man en smutsig miljö, kan virus och förkylningar spridas. Det är synd, för företagen om personalen bara blir smittad av allehanda sjukdomsbakterier istället för att kunna arbeta i fred och vara friska. Här kan du läsa mer om du behöver kontorsstädning i Solna.

Kategorier
Okategoriserade

Nya parkeringsplatser till kontoret

Hur står det till med kontorets parkeringsplatser? Har företaget och antalet anställda växt de senaste åren så är svaret antagligen att det kunde varit bättre. Detta är ett problem för många företag som har sitt kontor i utkanten av städerna där tillgången på bra lokaltrafik är snål. Många väljer att ta bilen för att inte behöva ägna timmar på bussar och spårvagnar. En förutsättning för att på ett smidigt sätt ta sig till jobbet är ju dock att det finns någonstans att parkera när man man kommer fram.

Nuförtiden dimensioneras parkeringsplatser annorlunda än tidigare. På samma yta som det idag finns sex parkeringsplatser kan man med lätthet måla nya linjer och i stället skapa åtta platser. Av tio platser kan man ordna fjorton och så vidare. Allt handlar om att anlita ett företag som erbjuder linjemålning, som kan ta bort de gamla markeringarna och måla dit nya.

Anlita företag som kan linjemålning

Har ni en yta avsedd för parkering utanför kontoret har ni säkert goda möjligheter att utöka antalet parkeringsplatser. Börja med att vända er till en firma som erbjuder linjemålning. De kan hjälpa er att göra en bedömning av hur utrymmet kan användas bättre. Ibland kan det räcka med att man målar om rutorna på andra ledden för att man ska kunna skapa fler parkeringsplatser. Annars kan man ofta genom att kapa några decimeter per ruta få till en extra plats per rad. De gamla rutorna skrapas bort och ny linjemålning utförs, med hållbar miljövänlig färg som ger en snygg parkeringsyta.

Linjemålning har många användningsområden

Linjemålning används till många saker, inte bara parkeringsplatser. Det vanligaste är vägmarkeringar, både till motor- och landsvägar och inne i stan, överallt där mittlinjer, pilar och andra signalmarkeringar måste målas anlitar man ett företag som kan linjemålning. Men linjemålning behövs också när man ska måla för orientering inom till exempel industrin, i garage och på köpcentrum och gallerior.

Det kan också vara användbart när man ska dekorera en skolgård, till exempel för att rita hopphagar eller basketplaner. De företag som jobbar med linjemålning idag gör det med miljövänligt färg som varken påverkar miljö eller människor.

Fler parkeringsplatser ett lyft för kontoret

Vill du att ditt kontor ska bli en attraktiv arbetsgivare, se till att det finns goda möjligheter till parkering i direkt anslutning till arbetsplatsen. Många som jobbar på kontor är beroende av att snabbt kunna ta sig till och från jobbet för att hinna med vardagen. Fler parkeringsplatser vid kontoret gör det också lättare för eventuella kunder att parkera när de besöker er och gör att de slipper köra omkring och leta parkering och komma försent. Anlita ett företag som kan linjemålning och be dem hjälpa er att optimera ert parkeringsutrymme.

Här kan du läsa mer om linjemålning.

Kategorier
Okategoriserade

Hitta hotell i Båstad och Torekov

Sugen på en upplevelse som inte alls är lik Sverige? Numera ska vi ju inte flyga för miljöns skull. Då är det mycket värt att semestra i Sverige, och det är ingen dum idé då Sverige erbjuder mycket fin och annorlunda natur. I Sverige finner vi allt från höga fjäll för en fjälltur, till exotiska klippformationer i Skåne. Den södra landsändan är inte bara platt jordbruksyta. Här finns allt från bokskogar, till sandstränder på Österlen till klippor i Torekov och Båstad.

redovisningskonsult

Vill man hålla en konferens och samtidigt bo på samma hotell finns det minst 15 med 3-5 stjärnor. Här presenterar vi de fem med 3,5-4 stjärnor.

  • Torekov Hotell – detta hotell ligger vid Hallands Väderö. Det ligger alltså på en egen ö och man tar båt ut till hotellet. Man får en upplevelse av havet med båttur med incheckningen till hotellet. Här möter man en vacker natur om man väljer att hålla sin konferens här. Hotellet erbjuder intima möten, golfbanor och god mat. Hotellet har 4 stjärnor. Hit har till och med JF Kennedy hittat, bland andra kändisar, kungligheter och näringslivstoppar.
  • Hotell Rusthållargården – hotellet ligger mitt i Arild, även här kan man spela golf. Önskar man hålla konferens här bjuds det på mat och tillgång till ett spa med bad, övernattning och frukostbuffé. Allt man kan önska sig till sin konferens. Hotellet är ett 4-stjärnigt hotell.
  • Hotel Skansen Båstad – detta hotell ligger i välkända Båstad, vallfartsort för jetsettare och rik elit. Även här kan man njuta av spa och bad då hotellet ligger vid havet. Vill man hålla sin konferens här kan man förena nytta med nöje och äta god mat, bada i havet eller hålla till i en fin mötesanläggning för över 100 deltagare. Även detta hotell har 4 stjärnor.
  • Hotel Kullaberg – detta hotell ligger på Kullahalvön. Här finns Kullaberget nära, som man kan företa vandringar på. Vandringsleden går mitt i ett naturreservat och lönar sig för alla naturälskare. Även här kan man basta och bada och bjudas på äggtoddy efter badet. Vill man förlägga sin konferens här får man all tänkbar service, utrustning och god mat.
  • Hovs Hallar Sure Hotel Collectin by Best Western – utanför Båstad kan man övernatta på detta hotell, med 3,5 stjärnor. Hotellet ligger nära både Båstad och Torekov men med hisnande natur då hotellet också ligger i ett naturreservat och bjuder på naturupplevelser utöver det vanliga. Här kan så många som 120 personer konferensa och lokalerna är utrustade med wifi, whiteboard och projektor. Läs mer på: https://www.hovshallar.com/hotell-bastad-torekov.
Kategorier
Okategoriserade

Installera laddstolpar på kontoret

Har du många bilburna medarbetare på kontoret? Då kan det vara läge att fundera på att installera laddstolpar för elbil på era p-platser. Antalet elbilar växer just nu kraftigt i Stockholm, och de flesta av de större biltillverkarna har nu på allvar börjat satsa på att utveckla konkurrenskraftiga elbilar, som tilltalar den stora massan förare. Kanske har du eller någon av kollegorna redan elbilar, annars är chansen stor att nästa bil blir en elbil. Att installera laddstolpar på kontoret är en investering, eftersom det gör er arbetsplats attraktivare, och underlättar medarbetarnas vardag betydligt.

För företag med miljötänk

Att köra elbil minskar förbrukningen av fossila bränslen, vilket ger en stor miljövinst. Övergången till elbilar, som experterna tror kommer att vara helt genomförd runt år 2050, kommer inte på egen hand att undanröja hotet mot klimatet, men det kommer att kraftigt förbättra möjligheten att begränsa jordens uppvärmning. Att som företag kunna bidra till den här utvecklingen är både en ynnest och en möjlighet.

Dagens elbilar kräver lång laddning och räckvidden lämnar fortfarande mycket att önska. Att möjliggöra för de anställda att ladda sina bilar på kontorets p-platser under dagen betyder mycket. Det kommer att öka möjligheterna att de anställda väljer en elbil nästa gång.

Laddstolpar som fungerar för kontoret

Det finns laddstolpar som är speciellt anpassade för att användas ofta och mycket, och som har två uttag i stället för ett. Beroende på hur många som är intresserade kan man enkelt anpassa antalet laddstolpar. Här är det bra att ta i lite i överkant, eftersom en installation av laddstolpar kräver att man drar nya elledningar till garaget eller parkeringsplatserna. Dimensionera elen för det dubbla antalet laddstolpar mot vad som behövs idag, så har ni möjlighet att bygga ut laddstationen i framtiden, när fler medarbetare skaffar elbil.

Installation av laddstolpar i Stockholm

Det finns många elfirmor i Stockholm som både säljer och installera laddstolpar och kan hjälpa er att sätta upp en laddstation för elbilar i anslutning till kontoret. Man måste alltid anlita behöriga elektriker när man ska installera laddstolpar eller laddboxar, eftersom det är en fast installation.

Välj laddstolpar som har två uttag, och som är anpassade till EU-standard. Det garanterar att laddstolparna kommer att kunna användas till de elbilar som kommer att produceras av de stora tillverkarna i framtiden. Dessutom kan det vara bra att laddstolpen har uttag för snabbladdning, vilket underlättar att snabbt ladda upp en bil för någon mils körning vid till exempel ett kundbesök.

Kategorier
Okategoriserade

Installera solskyddsglas på kontoret

Nu när sommaren kommit igen blir många stockholmare som jobbar på kontor påminda om nackdelarna med stans alla kontorsbyggnader med stora glaspartier. Visst är det snyggt med stora fönster, och det ser häftigt ut utifrån. Och visst har man bra utsikt från fönstren. Eller, man kunde haft bra utsikt, om det inte var för att man ständigt var tvungen att ha gardinerna fördragna och markiserna nedfällda. Varför? Jo, för att det blir så olidligt varmt på kontoret när solen ligger på.

I Stockholm går många kontorsanställda omkring och lider på sina arbetsplatser, på grund av att de jobbar på kontor med stora glaspartier som släpper in alldeles för mycket värme. Ända sedan 60-
talet har man byggt sådana här fasader i Stockholm på offentliga byggnader och på kontorshus. Det finns många snygga kontorshus, och många fula också. Problemet är inte hur husen ser ut, utan att de är jobbiga att vistas i, framför allt under sommarhalvåret. Lyckligtvis kan man i samband med en fönsterrenovering passa på att byta ut fönsterrutorna mor solskyddsglas.

Sänkta energikostnader, bättre arbetsmiljö

Solskyddsglas är en typ av glas som släpper igenom lika mycket dagsljus som vanliga fönster, men som stänger ute mer än två tredjedelar av värmen från solen. Genom att byta till solskyddsglas kan arbetsmiljön på ett kontor förbättras avsevärt. Man får det lika ljust som förut, men värmen stannar kvar på utsidan och inomhusmiljön blir behaglig. Dessutom behöver man inte täcka för utsikten med persienner, gardiner eller markiser, utan de anställda kan njuta av utsikten när de jobbar.

Ska inte förväxlas med energiglas

Solskyddsglas ska inte förväxlas med energiglas, som är en annan typ av modernt glas. Faktum är att energiglas fungerar tvärtom mot solskyddsglas, eftersom dess funktion är att släppa in värmen men inte släppa ut den igen. Det är bra på villor och hus där man vill hålla nere uppvärmningskostnaderna på vintern genom att behålla så mycket solvärme som möjligt.

Solskyddsglas fungerar alltså tvärtom, och passar bäst på offentliga byggnader som sjukhus och kontor. Att stänga ute värmen från stora lokaler är energieffektivt, eftersom det faktiskt är fyra gånger dyrare att kyla ner en lokal än att värma upp den.

Byt till solskyddsglas vid fönsterrenovering

I Stockholm finns många firmor som erbjuder fönsterrenovering. Är fönstren eller glaspartierna på ditt kontor slitna kan det vara bra att renovera de, och i samband med det även byta ut rutorna mot solskyddsglas. Att renovera och sätta in solskyddsglas är betydligt billigare än att byta ut hela fönstren. Det går nästan alltid att renovera fönstren istället för att byta ut dem. Det enda man byter ut är det viktigaste: rutorna.

Med solskyddsglas får man ett betydligt behagligare inomhusklimat på kontoret, och de anställda kan börja njuta av sitt kontor och sin fina utsikt, samtidigt som de har lättare att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter.

Lästips: Laga sprickor i fönsterglas

Kategorier
Okategoriserade

Snart dags för kick-off!

Snart är hösten här och med det är det dags för kick-off. Man ska ta nya tag, få med sig hela personalstyrkan, få till stånd en ny vi-anda, ena företaget och få alla att dra åt samma håll. Vad är då bättre än att ordna med en kick-off som verkligen sparkar igång hela verksamheten inför det nya verksamhetsåret.

Ordna konferens i Dalarna?

Ser man till att ta sig en bit från storstäderna Stockholm, Göteborg eller Malmö, kan man få bättre priser på konferensen. Priserna på hotell, aktiviteter är bra mycket lägre om man bara tar sig några timmars resa från Stockholm, till exempel. I Dalarna finns det flera hotell som ordnar konferenser nära naturen. Då får personalen möjlighet till både aktiviteter och lugn och ro. Det finns mycket fin natur i Dalarna, så varför inte passa på att njuta av den fina naturen i Dalarna?

Exempel på bra aktiviteter

Vill man få till en bra teamkänsla hos personalen, kan man göra några bra aktiviteter som syftar till att skapa en bra vi-anda.

1. Ha Robinson-tema en dag

En dag kan man ha Robinson-tema och dela in personalen i två grupper som tävlar mot varandra. Det måste inte bara vara fysiskt påfrestande tävlingar, utan man kan tävla mot varandra, genom att lösa olika svåra uppgifter, samarbeta och vinna mot varandra. Man behöver heller inte svälta under en Robinson-dag. Man kan istället äta gott och må bra.

2. Lösa mysterier

Genom att behöva varandras hjälp att lösa olika problem och tanknötter, får man personalen att vilja ta varandras hjälp. Genom att visa på varandras olikheter men beroende av varandras olika förmågor, kan man få dem att samarbeta bättre.

Är du intresserad av att ordna med en konferens i Dalarna? Läs då mer på: https://www.konferensdalarna.nu.