Kategorier
Kontorslokaler

Entresolplan smart lösning för trånga lokaler

tight_kontor

Har ditt företag växt så mycket att din personal och dina produkter knappt ryms längre? Växande företag kan ha svårt att hitta nya lokaler som passar för verksamheten. Vad få tänker på är att det ofta går att bygga på höjden inomhus.

Med ett så kallat entresolplan använder man sig av de lokaler man redan har och bygger ett till våningsplan under samma tak. Det kräver förstås att lokalen i sig redan har en viss takhöjd. Men i många lokaler går det i dag att bygga till ett våningsplan istället för att behöva flytta.

Billigare än att bygga ut

Med ett entresolplan slipper du och ditt företag lägga pengar på att bygga tak, golv och väggar. Taket och väggarna har ni ju redan och med ett entresolplan, som ger ytterligare ett våningsplan i era befintliga lokaler – så räcker det i princip med ett golv till och en trappa eller två.

Det blir självklart mycket billigare än att slå ut väggar och bygga både nya väggar och tak som ska stå emot väder och vind.

Ett nytt våningsplan kan rymma såväl personal som produkter och lagerutrymme. Ett entresolplan kan vara precis det du behöver för att slippa flytta din företag och istället kunna stanna kvar i lokaler som ni egentligen redan trivs i och som fungerar bra. Det enda du behöver är bara lite mer utrymme.

Markfrågan inget problem

Ofta kostar det en hel del att bygga ut. Bara tillgång till mer mark är ju en fråga i sig och en kostnad som måste lösas. Om du ens får mer mark att bygga ut på. I de större städerna är det ofta trångt om utrymmet och inte alls självklart att ett företag som behöver mer mark intill sin nuvarande byggnad kan få det.

Ett entresolplan är inte heller lika mycket av en chansning som helt nya väggar och tak. Skulle det visa sig i framtiden att ditt företag kan fungera på färre kvadratmeter igen, ja då har du inte kastat bort stora pengar på en utbyggnad som senare visar sig bli överflödig. Med ett entresolplan skapar du mer yta på ett smart sätt utan att behöva ta stora risker.

Gratis skiss och kostnadsförslag

De firmor som gör entresolplan är vana att arbeta med skisser till sina kunder. De kan ofta göra besök på plats och på så sätt får du en bedömning av just ditt läge. En entresolplan-firma kan ta mått, med till exempel laser, för att sedan visa dig ungefär vilken typ av våningsplan som är möjligt att sätta upp i just din lokal. Det är inte ovanligt att kunderna får en första skiss med ett kostnadsförslag gratis. Så då kan du i lugn och ro ta ställning för om det här är något för dig.

Kategorier
Kontorsinredning

Bättre akustik på kontoret

akustiktak på kontor
Hur mycket man blir påverkad av distraherande ljud varierar kraftigt från person till person. Men de allra flesta arbetar betydligt bättre om de får det lugnt och tyst omkring sig. Därmed har företag med öppna kontorslandskap mycket att vinna på att skapa så bra akustik som möjligt. Detta genom att jobba med ljudabsorberande material både på tak, väggar och på de olika kontorsplatserna.

Taket – Akustiktak

De som vill skapa en mjukare och behagligare akustik bör i nästan alla tillfällen börja med att lägga pengar på akustiktak. Det ger ”mest effekt för pengarna”. Dessutom lägger akustiktaket grunden för att en bättre ljudnivå ska kunna skapas på arbetsplatsen. De som exempelvis enbart köper in ljudabsorberande skärmar (läs mer nedan) kommer inte få speciellt stor effekt om taket inte är ljudisolerat. De bägge tillsammans ger däremot ett mycket bra resultat.

Ett akustiktak reducerar ljudnivån på två sätt. För det första sänker taket den allmänna ljudnivån genom att ljudet inte studsar i taket som det kan göra med ett hårt tak. För det andra reducerar det även hur långt bort ljudet hörs i lokalen. Med andra ord hur högt man måste prata för att personen i andra änden av rummet tydligt ska höra vad som sägs.

Här är det noga att man väljer ett tak i den tjocklek som det finns behov av. Rent generellt gäller regeln att ju tjockare akustiktak desto mer ljuddämpning. En vanlig tjocklek är 40mm men det finns även upp till 100mm.

Väggarna – Ljudabsorbenter eller lamellgardiner

Till skillnad mot i ett hem så är det betydligt mindre möbler och inredning på väggarna på ett kontor. Det gör att väggarna till stor del är orsaken till en dålig akustik. I och med att ljudet studsar mot väggarna skapar dessa en slags ”förstärkning” och möjlighet för ljudet att vandra längre bort från källan.

Genom att sätta upp ljudabsorbenter på väggarna motverkas detta effektivt. En rekommendation är att sätta dessa på mellan 20% och 40% av den totala väggytan. Mer än så brukar vanligtvis inte krävas för att det ska ge ett gott resultat.

Även på dessa skivor är tjockleken generellt avgörande. För bra effekt bör den vara, i likhet med akustiktaket, 40mm.

Ett alternativ är att helt enkelt sätta upp bokhyllor, skåp och annat mot väggarna. Dessa fungerar utmärkt som ljudabsorbenter i det fall som de är öppna. Är det skåp där dörrarna stängs blir effekten ungefär som med en vägg och ljudet absorberas i minimal utsträckning.

Är det stora glasytor eller spegelytor kan lamellgardiner hängas upp framför dessa. Fördelen med dessa är att de absorberar ljud men ändå kan släppa igenom ljus.

Kontorsplatserna – Ljudabsorberande skärmar

Ljudabsorberande insatser på tak och väggar skapar en generell ljuddämpning i hela rummet. Men ibland behöver man även gå ner på detaljnivå och se hur ljudet kan isoleras mellan olika delar av rummet. Detta är tydligt i kontorslandskap där många personer sitter i ett större rum med enbart en avgränsande skärm mellan sig.

I och med att det enbart är en skärm som skiljer medarbetarna åt bör man lägga mer pengar på den och välja en ljudabsorberande skärm. De skapar en betydligt bättre ljudnivå och akustik på den enskilda kontorsplatsen. Framförallt minskar dessa skärmar ljudet att nå långt.

Det finns en hel del olika modeller av kontorsskärmar att välja mellan och man bör därmed vara noga med att kontrollera dess ljudabsorberande funktion. Att välja att montera en hård plastskiva med ett överdragstyg bör alltså inte vara ett alternativ.

Tjockleken på skivan ska vara minst 40mm (skrivbordsskärm) och vara tillverkad av material som är speciellt framtagen för att skapa en bättre kontorsakustik. Är det en skärm som står på golvet bör man välja minst 50mm.

För bäst effekt bör man även välja ljudabsorberande skärmar som är så breda och höga som är möjligt utifrån vad som är praktiskt och estetiskt på kontoret. Det blir helt enkelt en avvägning mellan att skapa så bra akustik som möjligt samtidigt som det ska vara praktiskt genomförbart och funktionellt för medarbetarna.

Men kom ihåg – Tak först, sen väggar, sen detaljnivå. Det ger bäst effekt.