Kategorier
Okategoriserade

Tåligt industrigolv till kontoret

På ett stort kontor med många anställda är det viktigt vad man väljer för golv. Visst kan det vara snyggt med ekparkett, men på ett kontor där folk ständigt är i rörelse, och där behovet av städning är stort, blir ett trägolv fort slitet och börjar se trist ut. Ett slitet golv är ingen höjdare på ett kontor, där medarbetarna vill kunna känna stolthet när de tar emot kunder eller affärskontakter.

Heltäckningsmattor eller textilplattor ser man ibland på vissa kontor, och det är ju en lösning som ger bra ljuddämpning, och bidrar till ett behagligt klimat i det hänseendet. Men ur andra synvinklar är heltäckningsmatta ingen vidare lösning. Fläckar kan vara omöjliga att få bort och för en allergiker kan en heltäckningsmatta göra det omöjligt att gå till jobbet.

Akrylgolv är starka och flexibla

En golvlösning som blir alltmer populär både på kontor och i andra offentliga lokaler är fogfria golv av akryl, som är en typ av industrigolv. I stora monteringshallar och i lagerlokaler har det slitstarka och samtidigt flexibla akrylgolvet länge varit ett självklart val, eftersom det tål hårda tag och har förmågan att stå emot tunga maskiner i rörelse, logistikfordon och personal som dagligen går fram och åter över golven, utan att det påverkar golvet över huvud taget. Ett vällagt industrigolv kan ligga i princip hur länge som helst utan att behöva bytas ut, vilket gör det till en bra investering i det långa loppet.

Även i köpcentrum, på skolor och sjukhus har fogfria akrylgolv börjat användas, vilket beror på dels slitstyrkan men också på att ett jämnt, fogfritt golv är oerhört lättstädat. Inga springor eller ojämnheter där smuts kan fastna, bara att dra en städmaskin över golvet så är det dammsuget, våttorkat och skinande rent på nolltid. Alla som någon gång jobbat på ett större kontor ser fördelarna med ett sådant golv.

En fullträff även estetiskt

Industrigolv låter visserligen inte så trevligt, men faktum är att akrylgolv är riktigt snygga. De går att få i princip vilken nyans som helst, och det har ett varierat och spännande utseende tack vare att akrylen blandats ut med kvartssand. Graden av sand i akrylen kan också anpassas, och det går att få ett golv som harmonierar med resten av kontoret på ett utmärkt sätt. Akrylgolv på kontor går ofta i ganska dova nyanser som mörkbrunt och blåsvart, men vill man ha en piggare känsla kan ljusare nyanser enkelt blandas fram.

Hitta firma som gjuter industrigolv

För att få ett akrylgolv gjutet behöver man bara kontakta en firma som tillverkar och gjuter industrigolv. Där kan man få hjälp med att utforma sitt golv utifrån de egenskaper man behöver på kontoret, både vad gäller hållbarhet och utseende. Att sedan gjuta golvet och få det redo att
användas är en väldigt snabb process. Att gjuta golvet tar några timmar och det behöver sedan härda i ungefär ett dygn. Under tiden som golvet härdar ska man inte vistas på kontoret, men när det väl härdat är det klart att användas. Detta innebär att medarbetarna kan gå hem på fredagseftermiddagen och sedan välkomnas av ett helt nytt golv på måndag morgon.

Kategorier
Okategoriserade

Effektiva markiser för sköna kontor

När man vistas hela dagarna på jobbet, säg på kontoret, är arbetsmiljön mycket viktig. Det är ju ändå 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan och ungefär 50 veckor, minus ledigheter för jul, påsk och semester som man inte vistas på jobbet, om man jobbar heltid. Säg att du jobbar på samma arbete i 20-30 år, så inser du hur många timmar av ditt liv som du vistas på jobbet. Då är miljön som man har på kontoret bland det allra viktigaste som finns. Vad krävs för en bra arbetsmiljö? Arbetsmiljöverket har några sådana kriterier för en bra arbetsmiljö. Listan är visserligen lång, och innefattar både psykiskt och fysiskt bra arbetsmiljö. Om vi lämnar den mentala arbetsmiljön därhän, även om den också är viktig, kan vi här ta upp några av de viktigaste när det gäller den fysiska arbetsmiljön.

Bra belysning

Att de som arbetar ser ordentligt är bland det allra bästa och viktigaste. Man måste ju kunna se vad det är man arbetar med. Annars blir det svårt. Många har bara lysrör i taket. Har man då ett papper framför sig som man måste kunna se ordentligt kanske det inte räcker med lysrör i taket. Då kan var och en behöva en skrivbordslampa som lyser upp just det arbetsmaterial som man behöver kunna se. De flesta arbetar ju med datorer, och de har egna lysrör som lyser upp skärmen som man arbetar med. Då löser datorerna frågorna om bra belysning.

Bra ventilering

Att få tillgång till bra luft är också viktigt för alla som sitter på kontoret och arbetar. Utan bra luft blir man trött, dåsig och får koncentrationssvårigheter. Ska man då kunna arbeta effektivt krävs det möjlighet att få in bra luft med syre. Effektiva ventiler blir då mycket viktigt. Samtidigt blir det viktigt att kontoret är utformat så att luften lätt kan ta sig runt i byggnaden.

Bra solskydd för fönster

På vintrarna när det är mörkt och kallt är det inte viktigt med solskydd, på samma sätt som under somrarna, vårar och höstar när solen kan ligga lågt och bländar dem som sitter inne på kontoren. På somrarna när solen gör fönster riktigt heta krävs det bra och effektiva solskydd. Då är heltäckande markiser viktiga. Varför inte skaffa markiser från Haninge? Skaffar man markiser från en handel nära kontoret kan man få service av dem och de kommer och monterar markiserna så att de sitter som de ska. Skulle det även vara så att de krånglar kan de snabbt och enkelt komma ut och hjälpa till.

Kategorier
Okategoriserade

Vem styr egentligen på kontoret?

Klimatet på ett kontor är beroende av hur de som vistas där trivs med varandra och sina arbetsuppgifter, men har också mycket att göra med att alla vet vad som gäller. Med det menar vi att varje enskild anställd har en bra uppfattning om hur företaget ligger till, vart man är på väg och hur man ska nå dit, samt naturligtvis också vilken roll de själva spelar i den processen.

Tydlighet och övertygelse

Dessutom är det viktigt att det finns ett tydligt ledarskap. Många chefer misslyckas med att vinna respekt hos sin arbetsgrupp, genom att vara för otydlig i sina formuleringar av målbilder och hur man ska gå framåt som företag. De fastnar mer i den dagliga administrationen med pappersarbete, meningslösa möten och så vidare. Många gånger kan ett sådant avvaktande och försiktigt ledarskap leda till informella hierarkier på kontoret. Plötsligt kanske någon missnöjd anställd med hög röst och god övertalningsförmåga lyckas få med sig övriga anställda och kräva förändringar.

Detta är naturligtvis inte ett problem i sig – varje företag som vill bli framgångsrikt måste lära sig att lyssna på sina anställda – men om det som i en sådan här situation beror på slappt ledarskap så kan denna typ av process mer liknas vid ett myteri, någon tar makten, även om den är informell, för att det går och för att chefen ”abdikerat” från sitt ledarskap.

Att kunna leda – mer än att vara chef

Att vara chef innebär inte i sig att man är en bra ledare. Chef är en titel, något man blir utnämnd till, men chefstiteln i sig innebär inta att man kan räkna med att automatiskt vinna arbetsgruppens respekt och lojalitet. En chef måste genom sitt agerande visa att han är en lämplig ledare för gruppen, det handlar om mänsklig psykologi och beteenden som är uråldriga och som moderna företagsstrukturer inte har någon inverkan på. Naturligtvis gör man som chefen säger, annars riskerar man ju att få sparken, men förstår man inte varför man behöver göra som chefen säger skapas en obalans i företaget och som chef blir man ifrågasatt.

En bra chef ser först och främst till att vinna gehör hos sina underordnade. Det görs genom ödmjukhet och empati, och en förmåga att övertyga på ett självsäkert sätt utan att peka med hela handen och vara oresonlig. En bra ledare tar sina beslut utifrån företagets och de anställdas bästa, inte av egoistiska skäl.

Ledarutveckling – ett verktyg alla chefer behöver

En chef kan behöva hjälp med att utveckla sitt ledarskap. Ledarutveckling är viktigt för alla företag, och särskilt viktigt är det för företag som är beroende av chefer som tar kommandot, sätter upp mål och stakar ut vägen för att nå dessa mål. En velig chef som inte för med sig respekt och pondus, som saknar kunskaper eller förmåga att övertyga, är i grunden dåligt för ett företag.

Med det sagt finns det så klart inom vissa organisationer plats för chefer med mindre framträdande ledaregenskaper. Ett exempel kan vara en mellanchefsposition i ett större företag, där det är viktigare att chefen kan hantera det dagliga arbetet och administrationen på kontoret och kanske inte behöver vara visionär och formulera mål för företaget.

Här kan du lära dig mer om ledarutveckling.

Kategorier
Okategoriserade

Problem på kontoret? Anlita en arbetsrättsjurist

Det är inte alltid stämningen är på topp på ett kontor. Stress, sjukdom, interna stridigheter och konkurrens är alla faktorer som kan göra att stämningen på kontoret ibland kan sjunka ner mot nollpunkten. Att stämningen pendlar mellan bra och mindre bra hör väl till vanligheterna på de flesta kontor, men ibland har man att göra med medarbetare, och också chefer som bidrar till att göra det dagliga arbetet på kontoret till en plåga för medarbetarna. Märker man av sådana tendenser på kontoret gäller det som chef att man tar tag i situationen direkt, innan den eskalerar.

Dåligt uppförande på kontoret

Ibland kan stress och personliga problem göra att en medarbetare beter sig illa på kontoret. Att fara ut mot kollegor, snäsa av, vägra lyssna på vad du eller andra chefer säger är alla beteenden som kan bero på att man är slutkörd och upplever att man har svårt att klara sitt jobb. Ofta kan den anställde själv vara omedveten om hur andra upplever beteendet, och visa ånger när man som chef påpekar detta. Det bästa är att diskutera beteendet och dess orsaker direkt med den anställde utan att försöka göra en för stor sak av det.

Kan finnas många orsaker

Kanske upplever den anställde att hen har för mycket att göra. Detta får du som chef överväga; om personen har mer att göra än sina kollegor eller tar ett större ansvar får du kanske göra lite omfördelningar av arbetsuppgifterna. Men om personen inte har nämnvärt mer att göra än sina kollegor får du också förklara detta och be att personen tar tag i sitt beteende och visar bättring. Du måste göra klart att beteendet inte är önskvärt och att det kan leda till konsekvenser om personen fortsätter på samma spår.

Det kan också hända att en person beter sig illa för personlig vinning, genom att använda härskartekniker mot kollegor, eller till och med bedriva mobbning mot enstaka medarbetare. Här kan det vara svårt att agera som chef, visst måste man sätta ner foten och förklara att ett sådant beteende är oacceptabelt, men samtidigt kan det vara svårt att få en person som agerar på det sättet i vuxne ålder att ändra sitt beteende. En mobbare skyller ofta på dem han ger sig på, att de presterar dåligt, är dåliga förebilder på arbetsplatsen, inte passar in och så vidare.

Uppsägning av personliga skäl

Ibland kan man vara tvungen att förflytta en medarbetare, eller i värsta fall säga upp personen. Att avskeda en person på grund av att denne inte kan bete sig kallas för uppsägning av personliga skäl. Det innefattar misskötsamhet, svårigheter att samarbeta, arbetsvägran, trakasserier av medarbetare och så vidare. För att kunna avskeda en medarbetare på dessa grunder måste man först klart och tydligt gjort klart för denne att hen måste ändra sitt beteende, annars kommer det att leda till uppsägning av tjänsten.

Arbetsrättsjurist i Stockholm

Det här är ganska snårig terräng att beträda som chef, och vill man vara säker på att man gör allt rätt juridiskt, ska man kontakta en arbetsrättsjurist. En arbetsrättsjurist är specialist på det rättsliga förhållandet mellan arbetsgivare och anställda och kan reda ut precis vad som gäller i den specifika situationen. I Stockholm finns många advokatfirmor som erbjuder hjälp med arbetsrättsjuridiska frågor och du hittar lätt en arbetsrättsjurist som kan hjälpa dig när du står inför en svår situation med en av dina anställda. Mer info: https://www.arbetsrättsjuriststockholm.se.

Kategorier
Okategoriserade

Är det dags att flytta i Uppsala?

När det är dags för en flyttstädning i Uppsala, är det mycket som företagsledningen bör ta hänsyn till. Dels är själva planeringen som är viktig. Alla i personalen bör förberedas för flytten och hitta motivation till att vilja flytta med företaget in i nya lokaler. Ibland kan en flytt till och med innebära att personalen väljer att byta jobb bara för att kontoret inte kommer att ligga på samma adress som innan. För att inte företaget ska tappa personal, bör ledningen hitta den motivationen att stanna kvar, trots att adressen blir en annan.

Se till att flytten blir smidig

För att en kontorsflytt inte ska kännas tung, otrevlig eller till det sämre för de anställda, bör själva flytten ske så smidigt som det bara är möjligt. Det bästa är om företaget anlitar ett annat företag som kommer och packar ner allt som ska med till nästa kontor. Kanske kontoret på det nya stället behöver renoveras? Visa då på fördelarna med nya fräscha kontor för de anställda. För alla som ska med på tåget, är det viktigt att se att en flytt innebär en bättre förändring och inte en förändring till det sämre.

Anlita en helhetslösning av flytten

Inför flytten kan man antingen anlita en flyttjänst som antingen endast är en del av hela flytten eller så kan man anlita endast en del; packning av saker, transporten av möbler och packlådor, uppackning, flyttstädning och så vidare. Varför inte anlita ett företag för hela projektet att flytta? På det sättet behöver varken personalen eller ledningen oroa sig över någon del i själva flytten. Den blir smidig, och när personalen sedan kommer till den nya adressen är allting på plats.

Kriterier för flyttjänsten

När man ska välja ett flyttföretag för själva flyttjänsten är det viktigt att vara noggrann i valet av företag. Det är bra om man väljer någon som är pålitlig, som har en nöjd-kund-garanti, så att till exempel flyttstädningen blir väl gjord och att man inte slarvar med den så att företaget måste göra om flyttstädningen. Det är också viktigt att företaget som man anlitar har en egen ansvarsförsäkring som utlöses om någon skada skulle ske. Om du vill du vill läsa mer om hur du kan få tag i en en flyttstädning och flytt utfört av en flyttfirma i Uppsala, kan du klicka på denna länk.

Kategorier
Okategoriserade

Kontorsstädning och tilläggstjänster

Den vanligaste städtjänsten för företag bör vara kontorsstädning. Ett enkelt och ekonomiskt sätt att hålla kontoren fina och få en bättre arbetsmiljö. Många företagare tänker inte på vilket stor skillnad som städningen ger – förrän man väljer bort tjänsten. Till exempel i Örebro är kontorsstädning i Örebro bara första steget till fin och god arbetsmiljö. Städföretag har betydligt fler tjänster än så. 

Exempel på städbolag som gör mer än städning

Ett av de större städföretagen i Örebro listar upp hela 15 olika städtjänster och tilläggstjänster på deras hemsida. Det återspeglar även att städföretagen överlag siktar på att kunna leverera breda helhetslösningar för sina kunder. De allra flesta städföretag erbjuder flera olika städtjänster. Det gäller även städföretaget som nämns ovan från Örebro. Utöver kontorsstädning finns trappstädning, butiksstädning, storstädning m.m. Som företagare kan man därmed få hjälp med de flesta städtjänster från ett och samma företag. En klar fördel utifrån att det skapar enkel kommunikation. 

Det är när det kommer till kompletterande kringtjänster som det finns skillnader mellan städbolagen. Det är även här som just detta städbolag skiljer sig mot andra i Örebro. I en snabb jämförelse mot flera andra städbolag så finns här en rad kringtjänster som underlättar för deras kunder. En tjänst är tvättservice. Har kunden regelbunden tvätt kan detta därmed läggas till som en extratjänst. Detta utöver ”basen” med kontorsstädning och trappstädning. Detta är därmed tjänster som inte får beställas separat utan det krävs att städföretaget ändå är på plats för att man ska kunna erbjuda dessa extra tillägg. Städpersonalen åker till kontoret för att städa och kan då på samma gång ta med sig tvättkorgen för att leverera denna till ett tvätteri (om de inte genomför tvättning själva). När de sedan kommer för att städa kommande tillfälle levererar de tvätten, både tvättad och struken. 

Ett städbolag kan erbjuda andra tjänster

En annan mycket vanlig tjänst är fruktservice. Därmed kan städpersonalen se till att det alltid finns en fruktskål med färsk frukt tillgänglig. Egentligen sätter bara fantasin gränser för vad städföretaget kan erbjuda. Det handlar överlag om att de ändå ska till kontoret för att göra rent via kontorsstädning och därmed även kan leverera blommor, frukt eller post. Det kan även handla om att de vattnar blommor eller ger service på annat sätt. Som företagare kan det därmed vara smart att se över vilka tjänster som kan köpas in och vad man kan få hjälp med. Utifrån det kan en komplett lösning skapas hos städföretaget som ändå är på plats för att städa. 

Kategorier
Okategoriserade

Bästa städföretag för kontorsstädning i Uppsala?

Vilket är det bästa städföretaget om man vill ha hjälp med kontorsstädning i Uppsala? Det beror helt på vad som kunden prioriterar. Man kan därmed säga att det finns flera som är bäst – men på olika saker.

Spelar ålder någon roll?

Det finns ett företag i Uppsala som nästan enbart anställer ”veteraner”. Det kan exempelvis vara personer som nått pensionsåldern men känner att de gärna jobbar några timmar extra varje vecka. Företaget har ett brett utbud. Till privatpersoner finns bland annat målare, rörmokare, barnvakt, städtjänster och privat hemtjänst. 

Företag i Uppsala kan boka allmänna tjänster så som kontorsstädning, fönsterputs och transport. Men man kan även hyra in en veteran med specifik kompetens inom handel, IT, service osv. 

Kontorsstädning och kringtjänster

Den bästa kontorsstädningen kanske innebär en bredare tjänst än bara städning. Ett städbolag i Uppsala presenterar att de även kan genomföra vissa vaktmästerifunktioner, löpande fylla på förbrukningsvaror och på andra sätt skräddarsy städningen till en funktionell tjänst. Detta är något som blir allt vanligare då företag inser fördelen med att köpa flera tjänster än enbart kontorsstädning. Med fruktkorg, postservice, vaktmästarservice och tvätthjälp skapas ett enklare flöde i vardagen för företagaren. 

Finns behov av olika språk?

De städföretag som får goda recensioner och omdömen har generellt inte de lägsta priserna. Delvis är prisfrågan en konkurrentfråga men det handlar betydligt mer om god kommunikation och möjlighet att möta kundens olika behov. Ett kan vara att städpersonalen som genomför kontorsstädning kan flera olika språk. Är det på ett företag med anställda från hela världen kanske det finns en fördel om personalen har goda kunskaper inom engelska för att lätt kunna kommunicera med de som jobbar på kontoren. 

Avtal med bindningstid

För vissa företag spelar det ingen roll att längre avtal skrivs kring trappstädning, kontorsstädning och leverans av vissa förbrukningsvaror. Man söker enkla och långsiktiga lösningar. Men för andra företag kan det upplevas svårt att skriva under avtal som gör att man binder upp sig till samma städföretag i 24 månader. Väger detta tungt blir ju städföretaget med kort bindningstid och enkel uppsägning det ”bästa”. 

Har du företag eller är ansvarig för att boka kontorsstädning till företaget? Prata med andra, ungefärligt lika stora, företag och fråga vilka de anlitar och om de är nöjda. Även om alla företag har egna specifika behov så är det mycket bra första steg att höra vad andra rekommenderar. Det betyder ju självklart inte att just det städföretaget är bäst på kontorsstädning men framförallt att de inte är bland de sämre. 

Kategorier
Okategoriserade

Ska du skaffa nytt kontor? Tänk på detta

Innan man skaffar ett kontor som mindre frilansare eller mindre företag finns det en hel del saker att ta i beaktning. Ett misstag som många gör är att inte ta hänsyn till hur företag kommer att växa i hög grad. En kontorsflytt är ganska ansträngande, och det är värt att slippa det om man kan. Samtidigt beror det på hur stort företaget är – är man bara två personer är en flytt kanske inte alltför jobbig.

Behöver du en egen lokal?

Är man ett mindre företag behöver man inte alltid en helt egen lokal. Att hitta ett rum eller plats hos ett kontorshotell kan vara betydligt mer tidseffektivt. Om man dessutom planerar att expandera inom en ganska snar framtid kan det vara bra att tillfälligt hyra en plats, innan man faktiskt skaffar sig en helt egen lokal.

Kontorshotell är som regel bekvämt. I hyran ingår normalt kontorsstädning, wi-fi, möbler, kaffe och annat som kan behövas. När man skaffar en helt egen lokal kommer man att behöva lösa allt detta själv. Bara kontorsstädning (om man inte ska göra det själv) är något som kostar en del.

Om man är själv kan det räcka alldeles utmärkt med en kontorsplats. I skrivande stund finns en kontorsplats i Solna där allt ovan nämnt ingår för under 1000 kronor i månaden. Det här kontorshotellet i Solna erbjuder dock inga egna rum – som är viktigt för många.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är en viktig faktor – kanske viktigare än man tror. För mindre rum och platser på hotell (den plats i Solna som nämns ovan till exempel) är uppsägningstiden som regel ganska kort (mellan 1 – 3 månader). På ett hotell i närheten av det i Solna kan man dock hitta större rum, där uppsägningstiden också är längre. Om du däremot ska hyra en större lokal kan uppsägningstiden vara riktigt lång. Ibland behöver man binda sig på tre år.

Om ditt företag expanderar eller minskar ofta är det bra att välja något flexibelt. Det optimala är givetvis att endast betala för det man använder.

Vilka behov har du?

Kontorsstädning? Läge? Rätt sammanhang i relation till andra företag? För ett företag som ska skaffa ett kontor finns det en hel del saker att ta hänsyn till. Kanske vill ni spara in pengar genom att sköta er kontorsstädning själva? Det viktiga är att man identifierar sina behov och de faktorer som spelar roll för valet av kontor.

Kategorier
Okategoriserade

Betydelsen av en snygg logga

Alla som har sett en snygg logga vet vad den betyder för igenkänning av företaget som loggan symboliserar. Att ta fram en ny logga kostar företagen 100.000-tals kronor och betyder mycket för att kunderna ska associera loggan med exakt det som företagen vill att kunderna ska tänka och känna när de ser den. Här kommer vi ner till pixelnivå, vad gäller nyans, färgsättning, utseende och text.

Så fungerar marknadsföring

Marknadsföring är kommunikation på många plan. Det är inte bara informationsöverföring, det är även en förmedling av känslor och idéer, ideal och verklighetsbild. Tänk bara på en amerikansk dryck och några av företagets reklam, som visar människor som ser lyckliga ut och råkar dricka drycken som företaget gör reklam för.

Här gäller inget av informationsöverföring, däremot är känslorna, idealen och idéerna om dryckens förträfflighet det centrala. Bara genom att visa loggan för drycken, vet vi hur den smakar, den ger oss associationer om gemenskap, god mat och minnen om de gånger som vi har druckit den. En mycket lyckad marknadsföring med andra ord, som har byggt upp under flera årtionden och som förs över till nästa generation och nästa.

En logga ska påminna oss om värderingar

Ta en annan logga som vi alla känner till gott och väl. En svensk bil, som numera har gått över i kinesisk ägo. När vi ser loggan associerar vi den till trygghet, stabilitet och påminner oss om alla gånger som vi har färdats i en sådan bil, kanske när vi var små och våra föräldrar stoppade om oss i bakluckan på en Herrgårdsvagn. Då gällde inga säkerhetsbälten, eller barnkuddar i baksätet. Bara synen av loggan inger oss barndomsminnen, lyckliga stunder som familj, en säker bilfärd och tryggheten med våra föräldrar. Även om det är länge sedan barndomen och föräldrarna är borta, ger oss synen av loggan oss den föreställningsvärlden, vår association. Även den bilfabrikens marknadsföring har varit mycket lyckad.

Marknadsföring på olika plan

All marknadsföring sker på olika plan och med olika medel. I och med digitaliseringen sker reklamen på nätet, i våra appar, på våra sociala medier. Dock är det en hel del av reklamen som fortfarande sker på traditionellt vis, via flyers, broschyrer, skyltar och visitkort. En del tar sig inte riktigt i digital form, fortfarande finns många tryckerier kvar. Läs mer om ett sådant tryckeri i Stockholm på: tryckstockholm.nu.

Kategorier
Kontorsliv Okategoriserade

Dessa egenskaper ska en VD ha

När man ska rekryter en företagsledare och VD för sitt företag vad ska man leta efter? Vilka egenskaper är riktiga? Och vad är det som skiljer en framgångsrik VD, från som inte är det? Vad avgör vem som är bra och får företaget att gå framåt eller inte? Ett företag blir sällan bättre än sin VD, eller hur? Att han eller hon är viktig kan men se den tid och de resurser som läggs på att hitta rätt person för jobbet.

Fackförbundets Ledarnas månadstidning har listat de fem viktigaste egenskaperna som en VD bör ha

1. En VD ska ha en vision

Det första de listar är att företagsledaren bör ha en tydlig målsättning för företaget, han eller hon bör ha en tydlig vision av vart företaget ska. Han eller hon ska kunna kommunicera den visionen till sina medarbetare och den strategi som hen har. En VD ska inte bara bry sig om att själv vinna pengar eller fördelar, utan bör ha hela företagets bästa för sina ögon. Har hen inte det, kommer de andra heller inte att ha det.

2. En VD ska ge rätt förutsättningar för jobbet

Det andra som en ledare bör besitta är förmågan att förse företaget med rätta resurser. Ska personalen kunna arbeta, bör de ha rätt förutsättningar och möjligheter att kunna göra sitt arbete. Utan redskap står personalen still. Det fattar vem som helst. Det samma gäller personal. Har du en målare, som ska bygga ett hus, behöver han eller hon en elektriker som kan leda elen rätt, och så vidare.

3. En VD skapar rätt stämning

En VD bör sätta den rätta stämningen i företaget. Kommer VD halvsovande till företaget, lär även personalen förbli halvsovande. Är däremot VD:n en person med stor mängd energi, smittar den energin över på resten av personalen. Det är företagsledaren som präglar stämningen på företaget. Den personen bör fråga sig vilken storts stämning han eller hon vill att företaget har. Ska de andra känna sig betydelselösa, eller betydelsefulla? Ska de känna sig pessimistiska eller optimistiska om sin möjligheter att arbeta och förändra?

4. En VD ska ha koll

Till sist bör en VD har kontroll över framgångar och resultat. En VD som inte vet om personalen lyckas eller misslyckas, vet heller inte vilka bland personalen som han eller hon ska ta till vara, som är betydelsefull för företaget och som tillför viktiga resurser för företaget. De andra på företaget bör också få veta hur det går och vad som fungerar eller inte fungerar. Vet de inte det är det omöjligt för dem att ändra på det som inte fungerar och förbättra arbetet.

Spå när du ska rekrytera en VD, bör du kunna urskilja vilka som har dessa värdefulla egenskaper, och vilka du bör sålla bort. Tycker du det är svårt kan du alltid anlita någon som har den kunskapen och vet hur man gör en chefsrekrytering.